Nytt natur- och grönstrukturprogram ska tas fram

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Kävlinge kommuns nuvarande naturvårdsprogram är 15 år gammalt och börjar bli inaktuellt. Därför ska ett nytt tas fram. Nyligen fick kommunen 475 000 av länsstyrelsen i ett så kallat LONA-bidrag.

Det nya natur- och grönstrukturprogrammet ska innehålla strategier, åtgärder och riktlinjer för att bevara, utveckla, sköta och hållbart nyttja de gröna miljöerna i kommunerna.

– Vi tänker oss också att det ska kunna bli en bra bas för att marknadsföra kommunens natur- och rekreationsvärden, säger Patrik Lund, naturvårdsstrateg i Kävlinge kommun i ett pressmeddelande.

Hans förhoppning är att arbetet kan starta redan i maj. Projektets slutdatum är den 31 december 2019.

Målet med länsstyrelsens LONA-bidrag är att stimulera till ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård.

Publicerad 03 April 2018 15:30