200 bybor kräver att något händer med verkstadstomten

LILLA HARRIE.

Efter byggstoppet av den gamla verkstadstomten i Lilla Harrie kräver nu byborna att något händer. En lista med cirka 200 namnunderskrifter har lämnats in till kommunen.

Av
John Nordh

"Det här är den viktigaste frågan för hela byn. Den övergivna industritomten ligger mitt i byn och upptar kanske en fjärdedel av byn. Folk är jäkligt besvikna att det inte har hänt någonting på många år". Så står det skrivet i brevet som Lilla Harrie byalag skickade till kommunstyrelsen och planutskottet i Kävlinge kommun under veckan tillsammans med de cirka 200 namnunderskrifterna.

Bakgrunden är att planutskottet nyligen avslog Finja AB:s ansökan om att få bygga 24 villor på tomten som har fått stå och förfalla i många år. Något som alltså har gett upphov till irritation och ilska bland de boende i byn.

Nu kräver man att verkstadstomten, som i skrivelsen beskrivs som ett "stort svart hål", ska rivas. "Vi vill ha en grön oas, bebyggd eller inte", står det i skrivelsen.

"Det är fler parter involverade"

Som Lokaltidningen tidigare har skrivit var anledningen till att planutskottet valde att ge avslag på byggföretagets ansökan, den tunga trafik som går till och från kvarnen på Verkstadsvägen under vissa tider på året. För att en byggnation ska bli möjlig måste först trafikproblemen lösas, enligt Pia Almström (M), kommunalråd och ordförande i planutskottet.

Ändrar namnlistan något nu?

– Det är olyckligt att det har blivit den här vinklingen att det är kommunen som säger nej. Vi har hållit på med ärendet i ett antal år tillbaka och det är inte så enkelt som att bara säga ja och så blir tomten röjd. Det är fler parter involverade som måste säga ja, bland annat kvarnen, säger Pia Almström och fortsätter:

– Vi ska ta en ny vända med de inblandade parterna så snart som möjligt. Det var två år sedan sist och förhoppningsvis kan vi hitta en ny infallsvinkel den här gången. Men jag vill inte skapa förhoppningar som sedan inte kan infrias.

Skulle det vara möjligt att riva tomten och anlägga en grön oas?

– Det är fullt möjligt men vem skulle betala för det? Tanken med bostäder var att de skulle betala en del av kostnaderna.

Publicerad 10 April 2018 16:41