Det våras för beläggningsarbeten

Av
John Nordh

KÄVLINGE. På ett antal platser i kommunen är de dags för nya beläggning. Arbetena utförs under april till och med juni.

Marknadsvägen i Löddeköpinge vid Center Syd, från Varuvägen och norrut. Delar av arbetet kommer att utföras nattetid för att minska störningarna i trafiken.

Ådalsvägen i Löddeköpinge, från cirkulationsplatsen vid Malmövägen till i höjd med Löddeköpinge kyrka.

Topas- och Bärnstensvägen i Löddeköpinge, ny asfalt på gårdarna. Samtidigt tas en del mindre och svårskötta strängar av grönytor bort.

Pilgatan i Kävlinge.

Tostarpsvägen i Kävlinge, från Malmgatan mot Stenkullevägen.

Bogesholmsvägen i Kävlinge.

Hantverkaregatan i Furulund.

Publicerad 11 April 2018 16:37