Insändare: "Konstgräs ur ett hälso- och miljöperspektiv"

Av
Lokaltidningen.se/kävlinge

INSÄNDARE/KÄVLINGE. Det blir allt vanligare med spel på konstgräsplaner och ökningen av konstgräsplaner ge en ökad miljö- och hälsofara för levande organismer. I slutändan drabbas även vi eftersom vi äter och dricker det som naturen har att erbjuda - djur, växter och vatten.

I takt med att fler konstgräsplaner anläggs ökar spridningen av mikroplaster i vår natur. Plast är ett fossilt material som är svårnedbrytbart i naturen och plasten i naturen fungerar som en magnet och drar till sig olika farliga kemikalier vilket gör plasten till en stor hälso- och miljörisk.

Konstgräset består av plaststrån och mellan plaststråna fylls sand, granulat eller kork. Granulatet består ofta av gummi från använda bil- och traktordäck och dessa innehåller farliga kemikalier som absolut inte ska finnas i vår natur. Exempel på egenskaper hos kemikalierna i bil- och traktordäck är bioackumulerande, hormonstörande samt cancerframkallande. När vissa kemikalier bryts ner i naturen blir de många gånger skadligare än ursprungssubstansen.

Det finns stora luckor i kunskapen kring hälsoriskerna för vistelse på konstgräsplaner och oftast tar det lång tid att se konsekvenserna av att utsättas för hälsofarliga kemikalier. Forskning visar att barn är mer känsliga för farliga kemikalier än vi vuxna då deras organ, immunsystem och hormonsystem är under ständig utveckling. Det som några studier visar är att överbelastningsskador, brännskador och bakteriella infektioner ökar vid spel på konstgräs.

Svenska Miljöinstitutet uppskattar att mellan tre och fem ton granulat försvinner från varje konstgräsplan i Sverige varje år. Konstgräsplaner är den näst största källan till utsläpp av mikroplaster. Miljöpartiet tycker därför att det skulle vara självklart att vi tar hänsyn till detta när vi nu renoverar våra konstgräsplaner och ser till att farliga ämnen inte sprids från våra fotbollsplaner.

Ann-Kristin Drevnor, Miljöpartiet de gröna Kävlinge

Publicerad 16 April 2018 08:53