Vattnet ska komma närmare invånarna

KÄVLINGE.

Kommuninvånarna vill kunna komma närmare vattnet. Därför fortsätter Kävlinge kommun sitt arbete med att göra Kävlingeån mer tillgänglig. Närmast i tid ligger en gång- och cykelbro mellan Hög och Furulund.

Av
John Nordh

Förra året byggdes en ny spång utmed den gamla vid väg 108 i Kävlinge. Dessutom renoverades utsiktsplatsen vid Glacéläderfabriken och en del träd och buskage röjdes bort i området.

Nu fortsätter kommunens projekt för att förverkliga det många kommuninvånare önskar sig – att Kävlingeån ska bli mer tillgänglig.

– Hela åsträckan är intressant, från Lilla Harrie i öster till Löddeåns myning i Öresund. Men för att börja i någonstans har nu valet fallit på sträckan mellan Hög och Furulund. Någonstans vid Hög hoppas vi kunna bygga en gång- och cykelbro över ån, säger Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef på Kävlinge kommun och fortsätter:

– Om vi kan åstadskomma det har vi gjort en koppling mellan Hög och den ny pågatågsstationen i Furulund där trafiken startar år 2020.

Han ser att broprojektet kan förverkligas om tidigast tre år. Förutom att det krävs pengar till ett bygge, måste också markägarna vara med på noterna.

– Det finns sedan tidigare diskussioner med berörda markägare och vi har goda förhoppningar om att kunna fortsätta med dem på ett positivt sätt, säger Göran Sandberg.

Ett promenadväg mellan Lilla Harrie och Kävlinge på den gamla banvallen finns också med i kommande planer och även en ändring av Skåneledens sträckning från Lödde sandskog söderut så att den går närmare vattnet vid Löddeåns myning.

Längre fram i tiden ser Göran Sandberg stor potential med den kommande Åstaden mellan Kävlinge och Furulund.

– Åstaden omsluts av Kävlingeån. Vi har stora förväntningar på att kunna tillgängliggöra ån i det projektet, säger han.

Var landar projektet? Blir det ett promenadstråk längs med ån från Lilla Harrie till åmynningen i Öresund?

– Det vore den ultimata drömmen att kunna skapa en tillgänglighet längs hela åsträckan. Men nu börjar vi med att fokusera Hög/Furulund.

Publicerad 03 May 2018 10:00