Bättre ljus ska minska otryggheten vid Nyvångsskolan

Av
John Nordh

LÖDDEKÖPINGE. Området runt gång- och cykelvägen på den västra sidan om Nyvångsskolan, mot Morkulle-, Hök- och Falkvägen har upplevts som otryggt enligt Kävlinge kommun. Efterfrågan om bättre belysning har därför varit stor.

Under maj månad kommer det därför att monteras upp ny belysning längs gång- och cykelvägen. Projektet är ett samarbete mellan fastighetsavdelningen och gata/park-avdelningen.

Publicerad 08 May 2018 08:56