Allt fler elever utan tillräckliga betyg

KÄVLINGE.

Gymnasiebehörigheten sjunker i Kävlinge kommun. Förra året saknade 11,5 procent av högstadieeleverna fullständiga betyg, den lägsta siffran på fyra år. – Vi har analyserat varför och försökt sätta in åtgärder för att vända trenden, säger Camilla Mårtensen (L), bildningsnämndens ordförande.

Av
John Nordh

Förra läsåret var 88,5 procent av Kävlinge kommuns högstadieelever behöriga till gymnasiet. Det är den lägsta siffran sedan läsåret 2013/2014 då siffran låg på 92,2 procent. Den högsta siffran de senaste fyra läsåren noterades 2015/2016. Då var 93,3 procent av eleverna behöriga till gymnasiet. Detta visar siffror från Skolverket.

– De här siffrorna har legat till grund för oss i skolrankingen och vi vet ju att vi har sjunkit. Samtidigt ligger vi en bra bit över genomsnittet. Så här ser det ut på väldigt många ställen, säger Camilla Mårtensen.

Hon berättar att det finns olika förklaringar till tappet. En är att man på Kävlinges skolor kan ha varit för generösa med att bevilja eleverna reducerat antal ämnen. Något som kan leda till att man inte får ett fullgott grundskolebetyg, berättar Camilla Mårtensen.

– Det är upp till varje skola att bestämma hur man ska bevilja önskan om reducerade ämnen. Det är den här typen av åtgärder vi har sett över bland annat. Beviljar vi detta mer än andra kommuner?, säger hon och berättar att det finns tecken på bättre resultat på betygen från i julas.

– Det är glädjande att se. Nu hoppas vi att trenden vänder.

När det gäller andel tjänstgörande grundskolelärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, har siffran ökat med 13,8 procentenheter mellan 2014 och 2018, enligt Skolverket.

Hur viktigt är det med behöriga lärare för att förbättra resultaten i skolan?

– Det är en förutsättning skulle jag säga. Det är oerhört svårt att få rätt kompetens idag eftersom det är lärarnas arbetsmarknad. Vi har satsat väldigt mycket på att vara en attraktiv arbetsgivare och vi har duktiga ledare och pedagoger. Arbetet med att rekrytera personal kommer att fortsätta länge. Konkurrensen är stor och många vill anställa våra duktiga lärare.

Publicerad 16 May 2018 13:29