Parkeringsavgifter – något för Kävlinge i framtiden?

KÄVLINGE.

I framtiden kan det kosta att parkera bilen i Kävlinge. Kommunen har nämligen låtit göra en utredning om parkeringsavgifter i centrum. När eller om det kan bli verklighet är dock för tidigt att säga.

Pendlarparkeringarna i Kävlinge centrum är redan i dag ofta fullbelagda. När Stationsstaden byggs ut finns det en oro bland kommunens politiker att trycket på platserna kommer att öka ännu mer.

– När man så småningom bygger ett antal bostäder i Stationsstaden med tillhörande parkeringshus finns det en uppenbar risk att de boende, istället för att betala för en plats i p-husen, väljer att hellre stå på gratisparkeringarna vid stationen, säger Johan Ericsson (M), tekniska nämndens ordförande.

"Det vi har gjort nu är att se över vilka möjligheter som finns för att hålla diskussionen levande"

Därför har kommunen låtit en konsultfirma utreda hur ett införande av parkeringsavgifter skulle påverka den befarade framtida problematiken. Johan Ericsson betonar att frågan fortfarande är öppen och att det i dagsläget inte finns något skarpt förslag.

– Personligen tror jag inte att det är en nödvändig eller bra lösning att införa avgifter i centrum där vi är nu. Ur handelssynpunkten skulle det skada mer än det skulle gynna, säger han och fortsätter:

– Det vi har gjort nu är att se över vilka möjligheter som finns för att hålla diskussionen levande om det som komma skall. Konsulterna ser samma risk som oss politiker. Är det bättre av vara utan avgifter men att det då inte finns några lediga platser eller är det bättre att betala några hundra kronor i månaden för ett månadskort?

Nu har utredningen skickats vidare till politikerna i kommunstyrelsen som beställde utredningen från början. I nuläget ställer Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande, sig negativ till att införa avgifter.

– Kävlinge har alltid varit en kommun där man kan parkera gratis och för att värna centrumhandeln är det viktigt att vi fortsätter vara det. Däremot skulle vi kunna bli mer aktiva med att tillämpa tvåtimmarsparkeringar och använda oss mer av parkeringsvakter, säger hon och fortsätter:

– Pendlarparkeringarna som alltid är fulla är ett bekymmer och det får vi fundera på, men det är jätteviktigt att vi inte sätter parkeringsavgifter i centrum.

Publicerad 05 June 2018 09:22

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag