Förändringar inom hemvården väcker kritik

Kommunen: "Beror på en misstolkning"

KÄVLINGE.

I samband med att hemvården går in i en ny organisation kommer personalen på den så kallade Vila-enheten på Billingshäll att omfördelas till andra enheter inom kommunen. Beslutet har väckt kritik från flera håll, men enligt Kävlinge kommun beror det på ett missförstånd.

Av
John Nordh

Vila-enheten består av en styrka på sex specialutbildade undersköterskor som vårdar patienter i livets slutskede. Gruppen har verkat på Billingshäll i 14 år där det har funnits tre platser för palliativ vård.

Nu är det bestämt att gruppen ska splittras och personalen ska fördelas till andra enheter i kommunen där behoven finns. Kävlinge kommuns ambition är att fler personer framöver ska kunna bo hemma med hjälp av ett hemtagningsteam eller sjukhusvistelse, istället för att i första hand vistas på ett korttidsboende.

– Vi räknar med att en större andel invånare kommer att behöva palliativ vård i framtiden och därför behöver vi Vila-enhetens kompetens bredare i hela organisationen inom både hemtjänst, hemtagning och korttidsplatser, säger Ann-Louise Christensen, sektorschef omsorg.

Beslutet har väckt kritik och oro. Ett e-förslag med syfte att förmå kommunen att behålla Vila-enheten i sin nuvarande form har författats och har i skrivande stund fått 328 underskrifter. Dessutom har kyrkoherdar, präster och diakoner inom Svenska kyrkan i Kävlinge skickat ett öppet brev till ledamöterna i kommunfullmäktige och socialnämnden där de ställer sig kritiska till planerna. Beslutet är dock inte politiskt utan är fattat på tjänstemannanivå.

Ann-Louise Christensen tror att kritiken beror på en misstolkning av beslutet.

– Jag tror att man inte helt har förstått vad förändringen egentligen innebär. Det är inte en nedläggning vi talar om utan ett annat sätt att jobba. Den palliativa vården ingår i vårt lagstadgade uppdrag, säger hon.

Hur kommer patienterna och deras anhöriga att påverkas av förändringen?

– De kommer inte att märka någon skillnad. Skillnaden jämfört med tidigare blir att vi kommer kunna erbjuda en bredare palliativ vård. I dag är för mycket koncentrerat till de tre platserna på Billingshäll.

Publicerad 20 June 2018 08:41