Stort engagemang i digitala trygghetsvandringar

103 synpunkter kom in till kommunen

KÄVLINGE. Under våren har Kävlinge kommun genomfört digitala trygghetsvandringar där invånare och besökare har kunnat markera platser i kommunen som de upplever som otrygga. Totalt har det kommit in 103 synpunkter som har kategoriserats i sju områden: belysning, grönt, inbrott/skadegörelse, nedskräpning, våld och övrigt/ospecifierat.

De flesta gällde belysning och trafik, särskilt önskemål om ny belysning. Dessa synpunkter ska diskuteras inom politiken efter sommaren. Synpunkter som rör trafik och det statliga vägnätet kommer att skickas vidare till Trafikverket medan polisen följer upp de synpunkter som rör till exempel hastighetsövervakning. Polisen ska också att följa upp de synpunkter som hamnade i kategorierna inbrott/skadegörelse, nedskräpning och våld.

Detta var andra gången som digitala trygghetsvandringar genomfördes i Kävlinge kommun. Förra gången inkom sammanlagt 154 synpunkter.

Bakom initiativet står Rådet för trygghet och hälsa (RTH) som bland annat består av representanter från kommunens gatu- och säkerhetsavdelningar, polisen och Räddningstjänsten Syd.

Publicerad 22 June 2018 06:00