Sökes: Stödpersoner och fadderfamiljer till nyanlända

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Kävlinge kommun söker nu stödpersoner och fadderfamiljer till nyanlända som är på väg in i det svenska samhället. De som visar intresse matchas med en nyanländ person. Enligt kommunen har en stödperson eller en fadderfamljen en viktig roll för den nyanlända, bland annat får personen tillfälle att öva svenska i vardagliga och sociala sammanhang. Personen får också insyn i hur samhällslivet i Sverige fungerar.

Engagemanget är frivilligt och därför utgår det ingen ekonomisk ersättning. Stödpersonen/fadderfamiljen och den nyanlända kommer själva överens om hur ofta de ska träffas och i vilken form. Det kan till exempel handla om att umgås, fika eller kanske äta middag ihop.

Kävlinge kommun söker också kontaktpersoner, ledsagare och avlösare inom LSS och socialpsykiatrin. De som är intresserade får råd, stöd och handledningen av kommunen men det ställs inte något krav på särskild yrkeskompetens.

Mer information om hur man anmäler sitt intresse finns på Kävlinge kommuns hemsida.

Publicerad 27 June 2018 06:00