Rebecka Dalling, 3,5 år, inspirerades av de vuxna och tog några spadtag.

Rebecka Dalling, 3,5 år, inspirerades av de vuxna och tog några spadtag. Foto: John Nordh

Nu är bygget igång: Förskola först ut på nya Tolvåkersområdet

Barnen hjälpte till med de första spadtagen

LÖDDEKÖPINGE.

I vintras hjälpte de till att riva sin gamla förskola. Nu har barnen på Tolvåkers förskola tagit de första spadtagen för bygget av en ny förskola som blir starten för en omfattande förändring av hela Tolvåkersområdet.

Under torsdagen togs det symboliska första spadtaget av kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (M). Till sin hjälp hade hon inte bara förskolepedagogen Siv Hantorp och entreprenadingenjören Zacharias Fernebring. Med färgglada plastspadar och klädda i varselvästar och skyddshjälmar passade förskolebarnen också på att, inspirerade av de vuxna, ta några spadtag för att sedan kasta jorden framför sig.

Den nya förskolan beräknas att stå klar vid årsskiftet 2019/2020. Förskolan kommer att ha plats för 240 barn fördelat på sex enheter och blir den första i kommunen som kommer att byggas i två plan.

– Förskolan har idag 180 barn så det kommer bli en utökning. Men den nya förskolan kommer inte vara full från början utan den kommer utökas successivt, säger Marie Nilsson, chef för förskolorna i Kävlinge kommun.

– Arbetslagen blir större men barngrupperna kommer att bli mindre, fortsätter förskolechefen Jenny Hultsberg.

Pia Almström (i mitten) fick hjälp att gräva av Siv Hantorp och Zacharias Fernebring.

Pia Almström (i mitten) fick hjälp att gräva av Siv Hantorp och Zacharias Fernebring. Foto: John Nordh

Anledningen till att Kävlinge kommun bygger en helt ny förskola på platsen är att det, under hösten 2016, upptäcktes omfattande fuktskador i tak, väggar och golv på den gamla förskolan. Under våren 2017 flyttade barnen och pedagogerna in i tillfälliga moduler och strax innan jul påbörjades rivningen av den gamla byggnaden.

Den nya förskolan är den första delen i ett stort förändringsarbete av Tolvåkersområdet som kommer att pågå i flera år framåt (se faktaruta). Pia Almström är glad över att bygget nu är igång.

– Det kommer bli ett lyft för hela området. Eftersom vi bygger skolorna i två plan kommer vi kunna frigöra mycket mer yta som kan användas på ett bättre sätt. Som det är idag används inte ytorna som finns optimalt, säger hon.

Först var tanken att Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan skulle totalrenoveras. Men Kävlinge kommun tänkte sedan om och beslut togs att dessa istället ska rivas för att ge plats åt en helt ny skolbyggnad.

– De gamla skolbyggnaderna var svåra och dyra att bygga om för att anpassas till dagens pedagogiska verksamhet. När man bygger nytt blir också driftskostnaden lägre. Totalkostnaden att bygga nytt blir därför inte så mycket större, säger Pia Almström.

För den nyfikna finns en bild på platsen att beskåda som visar hur förskolan ska se ut.

För den nyfikna finns en bild på platsen att beskåda som visar hur förskolan ska se ut. Foto: John Nordh

Barnen på Tolvåkers förskola hjälpte till med de första spadtagen. Gruskullen i bakgrunden lockade också in till lek.

Barnen på Tolvåkers förskola hjälpte till med de första spadtagen. Gruskullen i bakgrunden lockade också in till lek. Foto: John Nordh

Etapper

Ny förskola: Bygget inleds hösten 2018, beräknar stå klar årsskiftet 2019/2020.

Januari 2020: Mellanstadiedelen av Söderparkskolan rivs. Elever flyttar in i modulerna som tidigare användes av Tolvåkers förskola.

Mars 2020: Byggstart för ny skolbyggnad som ska ersätta Tolvåkerskolan och Söderparksskolans mellanstadiedel. Planerad inflyttning mars 2022.

Maj 2022: Gamla Tolvåkerskolan rivs och utemiljöer färdigställs.

Tolvåkersbadet rivs och ersätts av sporthall (tidsplan saknas i nuläget).

Källa: Kävlinge kommun

Publicerad 11 October 2018 14:55