Jan Gyllensten vet hur en bra polishund ska se ut och bete sig. Här med familjenhunden Appe, en fem år gammal schäfer.

Jan Gyllensten vet hur en bra polishund ska se ut och bete sig. Här med familjenhunden Appe, en fem år gammal schäfer. Foto: John Nordh

Jans svåra uppdrag: Letar hundar åt polisen i syd

Kraven på adepterna är höga

LÖDDEKÖPINGE.

Behovet av fler polishundar är stort men eftersom kraven på adepterna är höga är rekryteringen lättare sagd än gjord. Löddebon Jan Gyllensten har många års erfarenhet av arbete med hundar och sedan förra året hjälper han polisen.

Av
John Nordh

Under många år arbetade Jan Gyllensten med hundar inom polisen. Han blev den första inom myndigheten att på heltid få titeln anskaffningsansvarig, vilket innebar att han helt kunde ägna sig åt att hitta nya polishundar.

2005 valde han att lämna polisen för att satsa på ett eget företag och nu är Jan Gyllensten en av landets mest anlitade lärare och instruktörer när det gäller hundars beteende.

"Jag åker runt över hela landet för att titta på hundar"

Förra året fick han i uppdrag av polisen att, som konsult, hjälpa den nuvarande anskaffningsansvarige på Polisregion Syd med rekryteringen av nya polishundar.

Det finns ett beslut som säger att polisen ska utöka antalet hundförare. Men det är lättare sagt än gjort. Höga kravs ställs på blivande polishundar i dag och de måste genomgå många prov och undersökningar. Uppdraget försvåras ännu mer av att polisen är beroende av den civila sektorn för anskaffningen. Det är inte allt för ofta som privatpersoner vill släppa ifrån sig en bra hund.

– Försvarsmaktens avelsstation i Sollefteå ska förse polisen med 50 procent av behovet men idag ligger det på runt 20 procent. 80 procent av hundarna måste vi därför ta från den civila sektorn. Jag åker runt över hela landet för att titta på hundar och har en nära kontakt med brukshundsklubbar och kennlar, säger Jan Gyllensten.

När det gäller patrullhundar, sådana som till exempel jobbar vid demonstrationer, fotbollsmatcher eller som ska jaga brottslingar, lämpar sig hundar av rasen schäfer eller belgisk vallhund/malinois bäst. När det gäller renodlade sökhundar är cocker spaniel, springer spaniel eller labrador de vanligaste raserna. Gemensamt för alla polishundar är att de måste ha ett starkt psyke.

– Mentaliteten är a och o. En patrullhund måste till exempel ha stabila mentala egenskaper och snabbt kunna ställa om. Om den exempelvis skräms av något så måste den snabbt kunna avreagera och komma ur sin rädsla. Vissa hundar kan inte det och är då mindre lämpliga som polishundar. En bra polishund måste också vara samarbetsvillig och gilla att arbeta, även när det tar emot och är jobbigt. Den får helt enkelt inte tröttna, säger Jan Gyllensten.

Publicerad 28 October 2018 05:00