Foto. Arkivbild

Personal slutade – orosanmälningar blev liggande i månader

KÄVLINGE. Efter att socialtjänsten i Kävlinge fått in en orosanmälan gällande en person med psykisk ohälsa slutade den ansvarige handläggaren – ärendet blev därför liggande i flera månader utan åtgärd. Nu anmäler kommunen missförhållandet till Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i mars i år som den första skyddsbedömningen gjordes efter att en orosanmälan gällande en person som lider av psykisk ohälsa lämnades till kommunen.

När den ansvarige handläggaren avslutade sin tjänst blev ärendet liggande utan åtgärd. Under månaderna som följde inkom flera anmälningar gällande personen, men även dessa skyddsbedömningar blev liggande. Först i september i år tillsattes en ny handläggare och åtgärder vidtogs.

I sin anmälan till IVO skriver Kävlinge kommun att "det är allvarligt att skyddsbedömningar inte åtgärdas. ~ De uteblivna insatserna (Mars-Augusti) kan ha gett konsekvenser för den enskilde klienten eftersom insatserna har fördröjts ~ till180917. Om den första orosanmälan hade tagits hand om och insatser påbörjats, kunde eventuellt klientens ohälsa behandlats i ett tidigare skede".

Socialtjänsten har efter det inträffade sett över sina rutiner i samband med att någon avslutar sin tjänst. Detta för att undvika liknande händelser i framtiden.

Publicerad 02 November 2018 14:13