Badhuset ska ligga där Hejdes Woody bygghandel finns idag. Till vänster: Jimmie Persson, KKB.

Badhuset ska ligga där Hejdes Woody bygghandel finns idag. Till vänster: Jimmie Persson, KKB. Illustration/Foto: Gehl arkitekter, John Nordh

Badhuset klart om fyra år

Mycket som ska göras fram tills dess

KÄVLINGE.

Nyligen blev det klart att det är PEAB som ska bygga Kävlinges nya badhus. Om fyra år räknar kommunen med att det ska stå klart.

Av
John Nordh

Badhuset ska ligga där Hejdes Woody bygghandel finns idag. Sommaren 2020 får Kävlinge kommun tillgång till tomten och då börjar man riva byggnaderna. Under hösten samma år sätts spaden i jorden och sedan tar själva byggandet cirka två år.

– Vintern 2022 eller våren 2023 räknar vi med att badhuset kan öppna, säger Jimmie Persson, fastighetschef med ansvar för allmännyttiga fastigheter på KKB.

Men först är det mycket som ska göras. Kommunen arbetar just nu med att ta fram en programhandling. I den ingår de tekniska bitarna, till exempel vem som ska rita huset och vilken typ av vattenrening som ska användas. Allt arbete sker tillsammans med PEAB i en så kallad samverkansentreprenad. Det innebär att entreprenören har upphandlats redan från start. I vanliga fall har kommunen ofta allting klart innan en anbudsförfrågan går ut.

– När det gäller badhus är samverkansentreprenad väldigt vanligt eftersom det är komplexa byggnader. Nu blir det en winwin-situation där vi båda kan bidra med våra olika kunskaper, säger Jimmie Persson.

När de tekniska bitarna är på plats kommer sedan detaljerna att spikas.

– Föreningsverksamheterna kommer att få vara delaktiga och tycka till när vi kommer längre fram i arbetet.

Driftskostnaden för badhuset får ligga på max 17 miljoner kronor per år (i 2016-års penningvärde). Enligt Jimmie Persson kommer driftskostnaden att styra, istället för investeringskostnaden.

– Det innebär att det finns utrymme att välja dyrare energiåtgärder som kostar mer pengar men som sänker driftskostnaderna.

Publicerad 05 November 2018 08:27