Foto: Mostphotos

Nej till gratis resor för äldre inom Kävlinge kommun

"Bättre om man får till en förändring som gäller hela Skåne"

KÄVLINGE.

Politikerna i kommunstyrelsen säger nej till att införa fria resor med kollektivtrafiken för Kävlinges invånare som är över 70 år. Istället har man gett strategiska avdelningen i uppdrag att lyfta frågan till Skånetrafiken om rabatterade eller fria resor i hela Skåne för de äldre.

Av
John Nordh

I slutet av sommaren inkom det ett e-förslag till Kävlinge kommun om att införa fria kollektivtrafikresor för kommuninvånare som är 70 år eller äldre. Förslaget nådde snabbt över 100 underskrifter och nyligen togs det därför upp i kommunstyrelsen där det fick kalla handen av politikerna.

Skånetrafiken erbjuder idag det så kallade Jojo-Seniorkortet som ger seniorer möjlighet till fria resor inom en vissa kommun. Kortet kan dock inte användas för resor över kommungränser. Strategiska avdelningen har räknat ut att kostnaden för att införa det i Kävlinge kommun skulle landa på cirka 1,35 miljoner kronor per år. En kostnad som överstiger beloppet som kommunen varje år lägger på extra bussavgångar. "Kommunen prioriterar en allmän förbättring av kollektivtrafiken som blir tillgänglig för samtliga invånare framför en satsning på en viss målgrupp", skriver kommunstyrelsen i sin motivering till varför man väljer att säga nej till e-förslaget.

Istället ger alltså politikerna strategiska avdelningen i uppdrag att, i dialogen med Skånetrafiken, lyfta frågan om invånare som är över 70 år ska kunna få möjlighet till rabatterade eller fria resor i hela Skåne i Skånetrafikens regi.

– Någon lokaltrafik i den meningen har vi inte. I så fall är det bättre om man kan få till en förändring som gäller hela Skåne och det borde i så fall göras i samverkan med Skånetrafiken, säger Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad 09 November 2018 06:00