Foto: John Nordh

Svårt att införa ett förbud mot lastbilar på väg 104

Allmänna vägar ska vara öppna för alla typer av fordon.

DÖSJEBRO.

Om ett förbud mot lastbilstrafik ska kunna införas på en allmän väg krävs det bland annat att vägen inte klarar vikten av den tunga trafiken. Att leda om trafiken med hänsyn till boendemiljön är däremot svårt.

Av
John Nordh

Det är Länsstyrelsen Skåne som beslutar om förbud mot specifika fordonsslag på allmänna vägar. Eftersom väg 104 är en allmän väg är det alltså endast länsstyrelsen som kan ta ett sådant beslut. Enligt Ida Persson, länsassesor på Länsstyrelsen Skåne, är möjligheterna små att införa ett förbud mot tung trafik på väg 104 genom Dösjebro.

Myndighetens bedömning är att allmänna vägar ska vara öppna för alla typer av fordon.

– Om en väg inte klarar av lastbilens tyngd eller om det finns andra faktorer som gör att vägen inte klarar av att en lastbil kör där så kan ett förbud bli aktuellt. Vi har också tidigare tagit beslut om förbud mot tung trafik i en biotopsskyddad allé eftersom lastbilarna skadade träden, säger Ida Persson.

När det gäller påverkan på boendemiljön är det dock svårt. Enligt Ida Persson har man haft liknande ärenden tidigare med Transportstyrelsen som överklagandeinstans.

– De har instämt med våra beslut. Vi samordnar detta med Trafikverket och de är också i regel negativt inställda till förbud på allmänna vägar, säger hon.

Beslutet att leda om trafik ligger på Trafikverket. Men myndigheten har små möjligheter att påverkan trafiken på det sättet. Bland annat eftersom man inte kan bestämma vilken väg fordonens gps ska visa, enligt Johan Ekström, åtgärdsplanerare på Trafikverket.

– Vi tycker också att E6 eller väg 17 är bättre lämpade för tung trafik eftersom de inte går genom några tätorter. Men det är svårt för oss att veta var den tunga trafiken kommer ifrån och varför den kör där, säger han och fortsätter:

– Det är också viktigt för näringsidkarna längs 104:an att ha möjlighet till transporter med lastbil. Jag har förståelse för att det är bekymmersamt för de som bor där. Vägen ska ju både fungera som transportväg för de boende men också som transportväg för tung trafik. Det är svårt att få ihop allas önskemål.

Nyligen bjöd Kävlinge kommun in till en medborgardialog om Dösjebros framtid med syfte att få in de boendes synpunkter på hur orten kan utvecklas. Anledningen är att Kävlinge kommun ska påbörja arbetet med en ny översiktsplan nästa år. Enligt Fredric Palm, strategisk planeringschef, lyftes då trafiken på väg 104 fram som en barriär.

– Det är en problemställning vi behöver titta på tillsammans med Trafikverket för att minska de negativa konsekvenserna av väg 104 och även av Björnstorpsvägen. Det finns en hel del trådar vi ska dra i tillsammans med Trafikverket, säger han.

Publicerad 12 November 2018 11:48