Sanna Fries, bibliotekschef i Kävlinge kommun.

Sanna Fries, bibliotekschef i Kävlinge kommun. Foto: Kävlinge kommun/Mostphotos

Nära en miljon kronor i bidrag till biblioteken

"Lite av en svindlande känsla att vi har fått dessa pengar"

KÄVLINGE.

Kävlinge kommun får 800 000 kronor i bidrag från Kulturrådet för att utveckla biblioteken. Pengarna ska användas till att tillgänglighetsanpassa bibliotekens lokaler.

Av
John Nordh

Eftersom ett nytt medborgarhus med bibliotek ska byggas i Kävlinge inom de närmsta åren, där tillgänglighetsaspekter tas med i planeringen från början, kommer pengarna främst att användas till att utveckla biblioteket i Löddeköpinge.

– Det är otroligt roligt och lite av en svindlande känsla att vi har fått dessa pengar. Det innebär en jättechans för oss att satsa på något som vi tycker är betydelsefullt, säger Sanna Fries, bibliotekschef i Kävlinge kommun.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp för att få till en så stor tillgänglighet som möjligt, fortsätter hon.

Till sin hjälp kommer Kävlinge kommun bland annat använda sig av experter från Synskadades riksförbund och konsulter som arbetar med tillgänglighetsfrågor för de med kognitiva funktionsvariationer. Bland annat ska man se över skyltning, hur hyllorna är placerade för att skapa bästa sökbarhet och jobba med kontraster och ljussättning.

– Det handlar om att ge besökarna stimulans för alla sinnen när de besöker biblioteket. Vi vill väcka intresse och lust till informationsinhämtning och bildning. Biblioteket är en miljö som ska möta många olika typer av behov, säger Sanna Fries och fortsätter:

– Stöttar man gruppen med funktionsvariationer så underlättar man också för alla andra. Många upplever nog att det kan vara krångligt att hitta på biblioteket ibland. Alla kommer därför känna nytta av denna satsning.

Satsningen sträcker sig över 2019 och 2020. Vissa justeringar av lokalerna kommer att ske som kräver att biblioteket kommer att hålla stängt under korta perioder.

– Det är ännu för tidigt att säga exakt vilka justeringar vi kommer att göra, säger Sanna Fries.

Bakom bidraget står Kulturrådets med sin satsning "Stärkta bibliotek" som genomförs på uppdrag av regeringen mellan 2018 och 2020. Totalt delas 225 miljoner kronor per år ut till Sveriges kommuner.

Publicerad 19 November 2018 10:13