Catrin Tufvesson (S).

Catrin Tufvesson (S). Foto: Kävlinge kommun/John Nordh

S vill sätta press på Alliansen – la elva motioner på samma gång

"Ett sätt för oss att få våra frågor att leva vidare"

KÄVLINGE.

På kommunfullmäktiges sammanträde i måndags lade Socialdemokraterna elva stycken motioner. Förhoppningen är nu att de ska få gehör för så många som möjligt av dem – och att kunna sätta press på Alliansen.

Av
John Nordh

Tillsätt en fältgrupp, fördubbla aktivitets- och föreningsstödet till föreningarna, höj habiliteringsersättningen och sänk avgifterna till Kulturskolan. Det är några av inriktningarna som de elva motionerna har.

Socialdemokraterna är tydliga med vad de vill se bli verklighet i Kävlinge kommun det kommande året. Men som oppositionsparti är det svårt att få igenom sin politik. Inför budgetförhandlingarna tidigare i veckan hade därför partiet förberett sig. Om de inte fick gehör för några av sina idéer skulle de lämna in de elva motionerna och så blev det.

– Alla motioner som läggs måste behandlas under året och av erfarenhet så vet jag att de inte kommer på samma gång utan tas upp allt eftersom året går. Det blir ett nytt sätt för oss att driva debatten på och ett sätt att få våra frågor att leva vidare även efter att intresset för valet har svalnat, säger Catrin Tufvesson (S), oppositionsråd.

Hon betonar att Socialdemokraterna är det andra största partiet i Kävlinge och att väljarna förväntar sig att partiet ska driva sina frågor.

– Motionerna är skrivna utifrån våra vallöften, säger Catrin Tufvesson och berättar att alla motioner som lämnas in måste besvaras.

– Får vi avslag så visar det att de styrande inte är intresserade av frågorna och då måste vi förtydliga det för invånarna.

Så detta är också ett sätt för er att sätta press på Alliansen?

– Ja. Det ingår i vårt uppdrag som opposition.

Motionerna i korthet

1. Inför en fältgrupp.

2. Fördubbla aktivitets- och föreningsstödet till föreningarna.

3. Bygg ut Kulturskolan och halvera avgiften.

4. Tillsätt en byggnadsinspektör/handläggare på heltid.

5. Tillsätt två miljöinspektörer på heltid.

6. Skyndsamt tillföra medel för att utveckla och säkerställa elevernas tillgång till Elevhälsan.

7. Tillsätt fler yrkeskategorier i grundskolan.

8. Personalförstärkning inom förskolan.

9. Höj habiliteringsersättningen.

10. Anställ fler enhetschefer inom omsorgsnämnden.

11. Erbjud heltid till redan anställd personal inom omsorgsnämnden.

Publicerad 30 November 2018 06:00