Villa Fridsbo kommer ha 60 platser.

Villa Fridsbo kommer ha 60 platser. Illustration: Horisont arkitekter

Planen: Nytt äldreboende i Lödde ska öppna om tre år

"Vi har räknat in processen med överklagandet"

LÖDDEKÖPINGE.

Detaljplanen som ska möjliggöra ett nytt äldreboende i Löddeköpinge har ännu inte gått igenom. Men fastighetsägaren Drevviken och vårdföretaget Vardaga har ändå redan satt upp en tidsplan för när boendet, som går under namnet Villa Fridsbo, ska kunna öppna.

Av
John Nordh

I september antogs detaljplanen i kommunfullmäktige trots en oenighet bland partierna. Kort därefter valde två grannar att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. De motiverar bland annat överklagandet med att det redan finns en detaljplan som tillåter ett äldreboende i en mer central del av Löddeköpinge och att det nya äldreboendet ska byggas på åkermark som de hävdar är av klass 9 på en 10-gradig skala.

Trots att frågan ännu inte är avgjord, har alltså Drevviken och Vardaga redan satt upp en tidsplan för när äldreboendet, som får 60 platser, ska kunna öppna. Det beräknas ske under det fjärde kvartalet 2021.

– Själva byggnationen tar 18 månader och vi har räknat in processen med överklagandet så tror vi att vi ska kunna hålla tidsplanen, säger Malin Appelgren, tillväxtchef på Vardaga.

Vad händer om detaljplanen inte går igenom?

– Då har vi ett bekymmer. Men vi anser att det inte finns en saklig grund för överklagan, därför ser vi inte så allvarligt på det.

Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande har hela tiden varit positiv till bygget eftersom hon anser att det finns ett stort behov av ett nytt äldreboende i Löddeköpinge. Med en ny aktör blir valfriheten större, menar hon.

– Att kunna välja mellan olika boenden tror jag är mycket uppskattat bland invånarna, säger hon.

Pia Almström anser att det ibland är nödvändigt att bygga på jordbruksmark.

– Jag tror inte vi kan ha ett samhälle där vi aldrig bygger på jordbruksmark. Men när vi gör det så måste ändamålet vara väl genomtänkt och det är det i detta fall, säger hon.

Publicerad 02 December 2018 06:00