Bilden är tagen i ett annat sammnhang.

Bilden är tagen i ett annat sammnhang. Foto: Mostphotos

Allvarliga fuktproblem utrymmer förskola – barn placeras i moduler

Förälder: "Känns chockerande"

HOFTERUP.

Föräldrar på Skönadals förskola i Hofterup fick under onsdagen ett brev där de uppmanades att skicka med sina barn tjocka kläder och inneskor till förskolan. Detta då omfattande problem med fukt upptäckts på förskolan som nu kommer att behöva ventileras dygnet runt.

Av
John Nordh Sanna Hjalmarsson

Beskedet om att Anticimex upptäckt omfattande problem med fukt i hela anläggningen nådde förskolechefen under onsdagsmorgonen. Enligt de analyser som gjorts är det framförallt två avdelningar som genom luftanalys visat avvikelse gällande mikrobiell status, men resultaten visar att det finns fukt i hela huset.

– Troligtvis kommer vi behöver flytta till andra lokaler, säger förskolechef Anna Liedbergius.

För att utreda vilken inverkan fukten haft på såväl barnens som personalens hälsa har förskolan anmält händelsen till Miljö och hälsa inom Kävlinge kommun som är i kontakt med Arbets- och miljömedicin inom Region Skåne.

Omgående väljer förskolan att ventilera fastigheten till max för att få in friskluft i lokalerna, samt att bedriva så mycket som möjligt av den pedagogiska verksamheten utomhus.

– Vi upplever att vi har haft friska barngrupper och vi har inget som sticker ut bland personalen när det gäller sjukfrånvaro, utan vi ligger ganska normalt om man ser till statistiken, säger Anna Liedbergius och fortsätter:

– Men vi jobbar med barn och tar alltid därför det säkra före det osäkra. Vi sitter därför lugnt i båten och inväntar besked och beslut från KKB om flytt och lokaler samt från Miljö och hälsa om det är så att vi behöver vidta ytterligare åtgärder.

I skrivande stund har KKB börjat undersöka tänkbar mark för att förflytta förskolan till moduler.

– Vi letar i första hand efter platser i nära anknytning till förskolan för att flytten ska få så lite påverkan som möjligt, säger Jimmie Persson, fastighetschef med ansvar för allmännyttiga fastigheter på KKB.

Parallellt ska ett beslutsunderlag tas fram för hur framtiden för förskolan ska se ut. Om det blir aktuellt med en renovering av förskolan eller om den ska rivas och byggas upp på nytt är för tidigt att säga, enligt Jimmie Persson.

– När man undersöker detta så jämför man alltid alla kostnader med att renovera, samt fastighetens tekniska livslängd, med en nyproduktion, säger han.

En förälder som Lokaltidningen har pratat med tycker det är bra att informationen har gått ut så snabbt.

– Men det är ändå chockerande. Man undrar ju så klart hur länge problemet funnits och vilken inverkan det haft på våra barn som under lång tid vistats i lokalerna, säger föräldern som för närvarande har ett barn på förskolan, men som även har ett äldre barn som tidigare gått där.

– Mina barn har i omgångar haft problem med luftvägarna. Vi har tidigare inte kopplat det till förskolemiljön, men nu undrar man ju.

Publicerad 03 December 2018 09:41