Kävlinge kommun har brustit i likställighetsprincipen i kommunallagen menar förvaltningsrätten. (Genrebild).

Kävlinge kommun har brustit i likställighetsprincipen i kommunallagen menar förvaltningsrätten. (Genrebild). Foto: Mostphotos

Kommunen får bakläxa om skolskjuts

BARSEBÄCK.

När Kävlinge kommun beslutade att neka två elever skolskjuts, överklagade föräldrarna beslutet till förvaltningsrätten. Nu får kommunen bakläxa och måste göra en ny utredning.

Av
John Nordh

Familjen bor på Järavallen och föräldrarna har valt att låta barnen gå i skolan på Barsebäcks Montessori istället för på Skönadalsskolan dit kommunen annars hade anvisat dem.

När föräldrarna ansökte om skolskjuts till sina barn sade dåvarande bildningsnämnden nej med motiveringen att det skulle det skulle medföra en merkostnad för kommunen eftersom man skulle behöva bekosta skolskjuts med taxi.

Föräldrarna överklagade beslutet och nu har förvaltningsrätten kommit fram till att Kävlinge kommun har brustit i likställighetsprincipen i kommunallagen som innebär ett krav på att alla invånare i en kommun ska behandlas lika. Anledningen är att Kävlinge kommun redan bekostar skolskjuts för andra elever i kommunen som befinner sig i en liknande situation.

Förvaltningsrätten underkänner därför hanteringen av ärendet och skickar tillbaka det till kommunen för en ny utredning.

Publicerad 06 January 2019 10:57