Kävlinge kommun vill öka kustens attraktionskraft.

Kävlinge kommun vill öka kustens attraktionskraft. Arkivfoto: Anja Degerholm

Käppar i hjulet för ny badparkering – men kommunen ger sig inte

Överklagar till mark- och miljödomstolen

BARSEBÄCKSSTRAND.

En ny badparkering är tänkt att bli en viktig komponent i satsningen på att utveckla Barsebäcksstrand. Men nyligen valde länsstyrelsen att säga nej till parkeringen. Kävlinge kommun ger sig dock inte utan en strid.

Av
John Nordh

Ett aktivitetscentrum och en större camping är några av Kävlinge kommuns planer för att öka tillgängligheten av Barsebäcksstrand. Planerna är en del i kommunens projekt att göra kuststräckan mer attraktiv.

En viktig komponent för att kunna utveckla området är att anlägga en ny badparkering på 2,5 hektar, norr om den nuvarande parkeringen, som är tänkt att endast användas under badsäsongen. Parkeringen ska ligga på en yta som idag används som betesmark och under lågsäsong ska marken fortsätta användas som det. Anledningen till att kommunen vill anlägga den nya parkeringen är att marken som den nuvarande badparkeringen ligger på behövs för att utöka campingen.

– För att få tillräckligt många gäster som möjliggör en ekonomiskt hållbar camping så behövs denna yta, säger Mats Rosén, näringslivschef på Kävlinge kommun.

Men nyligen beslutade alltså länsstyrelsen att ge bygg- och miljönämndens ansökan om strandskyddsdispens avslag med hänvisning till strandängarnas höga naturvärden.

Bygg- och miljönämnden har nu överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen. Politikerna i nämnden menar att en avgiftsfri naturanpassad parkering skulle rikta tillgängligheten till en organiserad badplats och därför minimera utspridda bad, rekreation och naturupplevelser. Något som man hävdar har en negativ påverkan på naturvärdena. Utöver detta minimeras också problemet med den så kallade vilda parkering längs Kustvägen och andra vägar. Enligt politikerna skapar detta trafikproblem och har en negativ inverkan på trafiksäkerheten.

Tvisten har nu gjort att processen med att utveckla området har dragit ut på tiden med flera efterföljande konsekvenser som följd. Bland annat kan kommunen inte handla upp en ny arrendator för campingen till sommaren, efter att den tidigare lämnade, utan måste istället hitta en tillfällig lösning för 2019. Det kommer också bli färre parkeringsplatser vid stranden i sommar då en del av den nuvarande parkeringen ska användas till att anlägga uppställningsplatser för husbilar.

– Vi har fått tänka om och istället planera för att göra andra investeringar. Nästa steg blir att förbereda markarbete för fler nya campingstugor och påbörja upphandlingen av en aktör som ska driva aktivitetscentrat, säger Mats Rosén.

Mats Rosén, näringslivschef i Kävlinge kommun.

Mats Rosén, näringslivschef i Kävlinge kommun. Foto/press: Kävlinge kommun

Publicerad 08 January 2019 08:02