Magnus Svensson reagerade på parkeringsförbudet på Parkgatan och kontaktade kommunen.

Magnus Svensson reagerade på parkeringsförbudet på Parkgatan och kontaktade kommunen. Foto/Arkiv: Mostphotos/John Nordh

Parkeringsförbud i Furulund luckras upp

Boende missnöjd med information om bygget

FURULUND.

I samband med att arbetet med den nya pågatågsstationen i Furulund påbörjades infördes ett parkeringsförbud längs hela Parkgatan, något som fick en boende på gatan att reagera. Nu har förbudet luckrats upp.

Av
John Nordh

Under tiden som bygget av pågatågsstationen pågår, kommer många stora maskiner och fordon att framföras på Parkgatan som ligger jämte spåren. Därför beslutade Kävlinge kommun i samverkan med byggnadsentreprenören att införa ett totalt parkeringsförbud på gatan fram till den 29 maj.

Det fick Magnus Svensson som bor på Parkgatan att reagera. Att förbudet skulle gälla under under veckans alla dagar och timmar hade han svårt att förstå.

– Jag kan köpa ett förbud under tiden de arbetar men på kvällar och helger behövs det väl inte, sade han och tog kontakt med kommunen som några dagar senare valde att lätta på förbudet.

Fram till den 29 maj kommer det endast att gälla under vardagar. På helgerna kommer det därmed gå att parkera på gatan.

Magnus Svensson berättar att han är missnöjd med informationen från Trafikverket om bygget.

– Vi ser allting från fönstret, som till exempel byggbodarna som har satts upp längre ner på gatan, men det finns ingen information om dem. Jag är helt säker på att den nya stationen kommer att bli jättefin men de kommer bygga här i två år och vi som bor på gatan och blir direkt berörda av bygget borde informeras bättre, säger han.

Enligt projektledaren Olof Fredholm på Trafikverket, finns information om bygget i broschyren som skickades ut i november. Eftersom den gick ut till alla hushåll i Furulund är informationen mer generellt hållen.

– Det är en avvägning vi gör vilken information som ska finnas med. Man kan alltid göra saker bättre och dessa synpunkter får vi ta med oss i framtiden, säger han.

Publicerad 09 January 2019 10:49