45 e-förslag kom in till Kävlinge kommun förra året. (Genrebild).

45 e-förslag kom in till Kävlinge kommun förra året. (Genrebild). Foto: Mostphotos

Kävlingeborna skriver e-förslag som aldrig förr

Stor ökning av antalet förslag under 2018

KÄVLINGE.

Invånarna i Kävlinge har många tankar och idéer på hur deras hemkommun kan utvecklas. Under 2018 lämnades hela 45 stycken e-förslag in till kommunen – mer än dubbelt så många jämfört med året innan.

Av
John Nordh

45 stycken e-förslag under 2018. Det är en rejäl ökning jämfört med 2017 då 19 stycken lämnades in till kommunen. 2016 landade siffran på 10 stycken. Detta visar statistik från Kävlinge kommun.

21 stycken av de 45 e-förslagen som lämnades in förra året nådde 100 underskrifter vilket är gränsen för att ett förslag ska behandlas av ansvarig nämnd. 15 stycken nådde aldrig dit.

Fem stycken förslag från 2018 är fortfarande öppna för röstning och fyra stycken har överförts till Åsikt Kävlinge.

– Det är förslag som har kommit in men som mer har varit synpunkter. Då för vi över dem till Åsikt Kävlinge så att de kan få svar. Sedan meddelar vi det till personen så får den själv välja hur den vill gå vidare, säger Marie Göransson, kommunsekreterare på Kävlinge kommun som hanterar e-förslagen.

Hon tycker det är positivt att allt fler e-förslag kommer in till kommunen.

– Det är ett av flera sätt för medborgarna att kunna påverka och visa vilka frågor som de tycker är viktiga att lyfta, säger hon.

De allra flesta e-förslagen som kom in under 2018 berörde gata, park och trafik. Hemvård, skola, förskola, sophämtning och fritid var andra ämnen som förslagen berörde.

Det var år 2014 som Kävlinge kommun införde möjligheten för invånarna att lämna in e-förslag via sin hemsida. Varje förslag får 90 dagar på sig att nå upp till 100 underskrifter.

Publicerad 22 January 2019 06:00