Linnea Leth är orolig för att kommunens utvecklingsplaner kommer att störa lugnet i Barsebäckstrand.

Linnea Leth är orolig för att kommunens utvecklingsplaner kommer att störa lugnet i Barsebäckstrand. Foto: Privat/Anja Degerholm

Boende orolig över planerna för Barsebäckstrand

"Olyckligt om området skulle ändras för mycket"

BARSEBÄCKSTRAND.

Den lugna, naturliga upplevelsen av Barsebäckstrand kommer att störas av Kävlinge kommuns utvecklingsplaner för området. Den oron känner Linnea Leth, som bor nära campingen, och som nu har skickat ett brev till kommunen.

Av
John Nordh

Ett aktivitetscentrum, en större camping och flera olika strandaktiviteter är några av Kävlinge kommuns planer för att öka tillgängligheten av Barsebäckstrand. Planerna är en del i kommunens projekt att göra kuststräckan mer attraktiv.

Linnea Leth bor i området och är orolig över planerna. Hon tror att det rika djurlivet samt miljön för de boende i området kommer att påverkas negativt om planerna blir verklighet. "Att exploatera detta område med helt opassande aktiviteter som både kommer störa den lugna naturliga upplevelsen och inkräkta på vårt boende i form av livligare nätter och ännu större parkeringsproblem än vad som varit tidigare är för mig helt oacceptabelt", skriver hon i brevet.

– Både vi som bor här och de som kommer hit gillar området just för att det är lugnt och harmoniskt. Jag som bor nära kommer att drabbas väldigt mycket om planerna blir verklighet, säger Linnea Leth.

Hon har förståelse för att området måste utvecklas och är positiv till det. Men hon tycker inte att de planer som finns är lämpliga. Linnea Leth hoppas därför att få vara delaktig i kommande dialoger om områdets utveckling.

– Det hade varit bättre om man istället försöker förvalta den känslan som finns där idag och så klart modernisera den. Men nu känns det som att man istället vill förvandla den och jag tycker det hade varit olyckligt om området skulle ändras för mycket, säger hon och fortsätter:

– Man behöver till exempel kanske inte tvunget lägga ett stort aktivitetscentrum just här.

Enligt Mats Rosén, näringslivschef i Kävlinge kommun, har flera medborgardialoger redan hållits där planerna har diskuterats och invånarna har fått tycka till. Arbetet har pågått i ett och ett halvt år och nu blir det inga fler medborgardialoger.

– Vi har bjudit in alla i kommunen att vara med i en öppen dialogprocess kring Barsebäckstrand. Vi hade välkomnat att man var med och förde en dialog tillsammans med övriga kommuninvånare. Det känns som om man kommer lite sent nu. Inriktningsbesluten är nu fattade och vi inleder vårt arbete med att varsamt höja kvaliteten på området vilket både boende och gäster efterfrågar, säger han.

Som Lokaltidningen tidigare har skrivit så är en ny badparkering tänkt att bli en viktig komponent i satsningen på att utveckla Barsebäcksstrand. Men för en tid sedan valde länsstyrelsen att säga nej till parkeringen med hänvisning till strandängarnas höga naturvärden. Bygg- och miljönämnden i Kävlinge kommun har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

Publicerad 03 February 2019 06:00