Det blir inga extra pengar till omsorgsnämnden. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Det blir inga extra pengar till omsorgsnämnden. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos

Nej till extra pengar för att minska delade turer inom omsorgen

"De här pengarna behövs verkligen"

KÄVLINGE.

Socialdemokraterna anser att omsorgsnämnden är underfinansierad. Därför vill partiet tillföra 6,5 miljoner kronor till nämnden för att bland annat ta bort ofrivilligt delade turer inom omsorgen. Men på det senaste sammanträdet röstades förslaget ned av Alliansen.

Av
John Nordh

Kävlinge kommun har ett budgeterat överskott på 21,3 miljoner kronor i år. Socialdemokraterna vill att 6,5 miljoner av överskottet ska användas till att öka omsorgsnämndens ramar.

För de pengarna vill partiet säkerställa att redan anställd personal erbjuds heltidsanställning och att ofrivilligt delade turer inom omsorgen tas bort. Socialdemokraterna vill också öka antalet chefer inom omsorgen och höja habiliterinsersättningen till personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS.

Redan under kommunfullmäktiges sammanträde i november, då det beslutades om vilken budget som ska gälla för omsorgsnämnden under 2019, yrkade Socialdemokraterna på att tillföra 6,5 miljoner kronor till nämnden. Men förslaget röstades ned. Under omsorgsnämndens sammanträde nyligen gjorde partiet ett nytt försök. Men även denna gång fick yrkandet inget gehör då partierna i Alliansen sade nej. Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet.

– Detta var exakt samma yrkande som lades fram i kommunfullmäktige och vi som nämnd kan inte bifalla något som kommunfullmäktige redan har avslagit, säger Annsofie Thuresson (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Hon anser att tillförande av medel inte är rätt väg att gå för att minska delade turer. Istället är det en fråga om hur verksamheten ska organiseras och hur arbetet ska genomföras.

– Detta är frågor som förvaltningen arbetar med kontinuerligt. Nästa år förväntas kommunens överskott vara mindre och ska vi vara krassa så kanske inte de här pengarna finns nästa år som Socialdemokraterna föreslår till omsorgsnämnden. Det krävs en mer långsiktig satsning än så, säger Annsofie Thuresson.

Hur lång tid tänker ni er att det kan ta att minska delade turer?

– Det är ett arbete som pågår men vi har ingen tidsram för det. Vi ska försöka lösa det inom den här mandatperioden.

Gunni Gustafsson Nilsson (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden, anser att nämnden är underfinansierad och att satsningen behöver komma igång nu.

– Vi förstår också att 6,5 miljoner kronor inte är tillräckligt men vi måste börja någonstans. De här pengarna behövs verkligen. Det är otidsenligt att ha ofrivilligt delade turer. För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera de bästa är det också viktigt att vi kan erbjuda de anställda heltid, säger hon.

FAKTA

Delade turer är en arbetstidsform som innebär att arbetsdagen styckas upp i två eller flera pass med flera timmars uppehåll mellan passen.

Delade turer påverkar hälsan negativt. Fyra av tio av de som arbetar delade turer upplever dagligen trötthet och stress.

Källa: Kommunal

Publicerad 11 February 2019 11:36