Programmet för hållbart resande antogs av kommunfullmäktige under måndagen. (Genrebild).

Programmet för hållbart resande antogs av kommunfullmäktige under måndagen. (Genrebild). Foto: Mostphotos

Nu ska det bli lättare att ta sig fram på cykel

Program för hållbart resande antaget

KÄVLINGE.

Med ett program för hållbart resande hoppas Kävlinge kommun få kommuninvånarna att välja bort bilen för mer miljövänliga alternativ. En åtgärd blir att se till att kommunens cykelvägar hänger ihop bättre.

Av
John Nordh

Kävlinges kommuninvånare kör mer bil och går eller cyklar mindre än den genomsnittliga skåningen. I höstas lät därför den tidigare tekniska nämnden arbeta fram ett program för hållbart resande. Syftet med programmet är att, med mjuka metoder, få fler kommuninvånare att inse att det inte är nödvändigt att ta bilen överallt.

Under måndagen antogs det av politikerna i kommunfullmäktige. Nu ska bland annat en översyn av cykelvägarna genomföras med syfte att få dem att hänga ihop bättre.

– Det finns rätt många cykelvägar i kommunen. Men det finns några punkter i bland annat Löddeköpinge, Kävlinge och Furulund där man kommer på cykel och där det sedan blir oklart hur man ska fortsätta. Jag vet att förvaltningen redan tittar på vilka ställen där det kan ske förbättringar. Sedan får vi se när vi kan börja genomföra åtgärder, säger Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inom programmet planerar kommunen också att hålla i tävlingar och kampanjer för att få invånarna att få upp ögonen för cykeln som färdmedel. Diskussioner kommer också att föras med Skånetrafiken om bland annat turtäthet för bussarna.

– Programmet innehåller massor med olika områden där vi kan göra förbättringar. Det blir som ett tankesätt vi kan ta med oss i arbetet, säger Pia Almström.

FAKTA

Andelen bilresor i Kävlinge kommun (76 procent) är högre än för jämförelsekommunerna Eslöv (65 procent), Landskrona (57 procent), Lomma (70 procent) och Lund (39 procent). Genomsnittet i Skåne ligger på cirka 55 procent.

Kävlinge har en stor utpendling till arbetsplatser i andra kommuner. Antalet utpendlare är cirka 10200, inpendlare knappt 3500.

Källa: Program för hållbart resande, Kävlinge kommun

Publicerad 12 February 2019 11:14