Förvaltningsrätten slår fast att eleven inte har rätt att få skolskjuts med tåg bekostad av kommunen.

Förvaltningsrätten slår fast att eleven inte har rätt att få skolskjuts med tåg bekostad av kommunen. Foto: Mostphotos

Överklagan om utebliven skolskjuts avslås

Förvaltningsrätten dömer till kommunens fördel

Av
John Nordh

DÖSJEBRO. En förälder som bor i Dösjebro har valt att låta sitt barn gå på Korsbackaskolan istället för på Tolvåkerskolan dit kommunen annars hade anvisat eleven. När dåvarande bildningsnämnden i höstas valde att avslå en ansökan från föräldern om skolskjuts med tåg för barnet mellan Dösjebro och Korsbackaskolan, valde föräldern att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Tågstationen ligger nära familjens hem och enligt föräldern är tåget därmed det snabbaste och säkraste sättet för barnet att ta sig till skolan i Kävlinge. Skolbussen finns som ett alternativ till skolan men eftersom den sista bussen till Dösjebro går innan barnet har slutat skolan, är det inget alternativ enligt föräldern.

Enligt förvaltningsrätten har föräldern inte visat att skolskjuts till Korsbackaskolan kan erbjudas till barnet utan att ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Därför avslås nu förvaltningsrätten överklagan.

Publicerad 20 February 2019 09:28