Kävlinge kommuns budgeterade resultat för 2018 ligger på 8,4 miljoner kronor.

Kävlinge kommuns budgeterade resultat för 2018 ligger på 8,4 miljoner kronor. Foto: Adobe Stock/John Nordh

Två nämnder går minus i ett annars positivt bokslut för Kävlinge kommun

Budgeterat resultat på 8,4 miljoner kronor

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Kävlinge kommuns ekonomiska resultat för 2018 ser ut att landa på 85,6 miljoner kronor. Det är betydligt högre än de senaste åren. Förklaringen ligger i en finansiell intäkt på 74,5 miljoner kronor som har uppkommit i samband med att kommunen har placerat om fonder.

– Sedan vi köpte aktiefonder har börsen gått starkt och därför har de högre värde i dag. Detta är en intäkt av engångskaraktär, en finansiell intäkt som har återinvesterats i räntebärande värdepapper för framtida pensionsutbetalningar och alltså inga medel som kan användas för löpande verksamhet, säger Victoria Galbe, ekonomichef på Kävlinge kommun.

Kommunens resultat utan intäkten av engångskaraktär för 2018 ser därför alltså ut att landa på 11,1 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet ligger på 8,4 miljoner kronor.

De flesta nämnderna visar balanserade resultat. Men två av dem får röda siffror. Tidigare bildningsnämnden går minus med 11,6 miljoner kronor. 2017 landades resultatet på minus 0,1 miljoner kronor. Underskottet för 2018 härstammar från skola, förskola samt ekonomiskt bistånd och mottagande av ensamkommande barn och unga medan kostnaderna för externt köpt gymnasieverksamhet lämnar ett överskott.

Även tidigare socialnämnden visar ett negativt resultat på 2,7 miljoner kronor. Underskottet förklaras av fortsatt höga kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Enligt Kävlinge kommun är kostnaderna dock betydligt lägre jämfört med 2017 då socialnämndens resultat hamnade på minus 23,6 miljoner kronor. Verksamheterna för hemvård samt LSS och socialpsykiatri lämnar ett överskott.

Publicerad 21 February 2019 10:33