Den 16-åriga blinda flickan har fortfarande rätt till stöd, slår förvaltningsrätten fast.

Den 16-åriga blinda flickan har fortfarande rätt till stöd, slår förvaltningsrätten fast. Genrebild: ADOBE STOCK

Kommunen vägrade hjälpa blind - får bakläxa

Förvaltningsrätten anser att hon har rätt till LSS

KÄVLINGE.

Kävlingeflickan är 16 år gammal och blind sedan födseln. I höstas beslöt Kävlinge kommun plötsligt att hon inte hade rätt till LSS, eftersom hon klarar sig bra hemma hos sina föräldrar, men det argumentet totalsågar förvaltningsrätten.

Av
ANDERS G BERGQUIST

För fem år sedan ansåg kommunen att den då elvaåriga kvinnan inte hade rätt till LSS. Orsaken var att hon fungerade bra så länge hon var i skolan och hemmet. Hon hade lärt sig hitta där och kunde både hitta till skoltoaletten och ta av maten som föräldrarna hade dukat fram.

Förvaltningsrätten konstaterade då att barnet inte bara skulle fungera i skolan och hemma, utan att livet är mycket mer än så. De konstaterade att hon hade rätt till insatser enligt LSS för att röra sig i samhället och träffa kamrater och kommunen fick se till att ordna detta.

Sedan dess har inte mycket förändrats. Flickan är fortfarande blind och kommer att vara så hela livet. Trots det avslog kommunen plötsligt hennes nya ansökning om ledsagning, eftersom de åter ansåg att det räckte att hon kunde ta sig fram i skolan och hemma.

Förvaltningsrätten konstaterar - igen - att det inte är tillräckligt. De konstaterar att inget har blivit bättre när det gäller flickans funktionsnedsättning. Däremot har hennes behov av stöd enligt LSS ökat. I takt med åldern blir det allt viktigare med socialt umgänge, för att minimera handikappet.

Förvaltningsrätten tar upp att hon bland annat ska ha möjlighet att gå ut och fika eller vara på stan med kompisar och att hon behöver stöd av LSS för att det ska ordnas. Därför fastslår de att kommunen har en skyldighet att ge henne den hjälpen.

Publicerad 22 February 2019 13:27