Herman Truedsson (till vänster), arbetsledare för bygget och Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket pekar ut var en av de kommande gång- och cykelvägarna ska gå.

Herman Truedsson (till vänster), arbetsledare för bygget och Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket pekar ut var en av de kommande gång- och cykelvägarna ska gå. Foto: John Nordh

Bygget av nya tågstationen går som på räls

I mitten av april tar Kävlinge kommun över stafettpinnen

FURULUND.

Bygget av den nya pågatågstationen i Furulund går framåt. Just nu pågår armering, formsättning och gjutning av betongelementen som utgör de två tunnlarna för gång- och cykeltrafik som ska gå under järnvägen. Den 170 meter långa perrongen börjar också ta form.

Av
John Nordh

Sedan bygget inleddes i början av december har centrala Furulund genomgått en stor förändring. Det gräsbeklädda området runt spåret vid Parkgatan har förvandlats till en stor grop. Där ska en av de två tunnlarna under spåret för gång- och cykeltrafik byggas. Den andra tunneln anläggs vid Parkgatan/Bryggaregatan. Där ska även bro för biltrafik byggas.

Trafikverket och entreprenören NRC Group arbetar mot klockan. I samband med att bygget inleddes stängdes Lommabanan av för godstrafik. Den 15 april släpps trafiken på igen och då ska båda gång- och cykeltunnlarna vara klara samt den del av tågperrongen som ligger närmast spåret.

– Allt arbetet som påverkar trafiken måste vara färdigställt innan vecka 16, säger Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket.

Än så länge går arbetet framåt som förväntat och tidsramen ser ut att hålla.

– Jorden har varit lätt att gräva i och det har inte dykt upp några kablar som inte ska finnas där. Det går som på räls, säger Herman Truedsson, arbetsledare för bygget.

Just nu pågår armering, formsättning och gjutning av betongelementen som utgör de två tunnlarna för gång- och cykeltrafik.

Just nu pågår armering, formsättning och gjutning av betongelementen som utgör de två tunnlarna för gång- och cykeltrafik. Foto: John Nordh

Efter vecka 15 återstår det mycket arbete. Tågperrongen ska färdigställas och under senhösten ska nästan alla Trafikverkets arbeten i Furulund vara klara och då lämnas stafettpinnen över till Kävlinge kommun. Kommunen ansvarar i sin tur för arbetet med hastighetsdämpande åtgärder, gång- och cykelstråk, bil- och cykelparkering samt en förlängning av Parkgatan.

För Trafikverket kvarstår arbetet med två plankorsningar som ska stängas av, en på Solgatan och en på Kungsgatan, men det sker först år 2020.

Karta: Kävlinge kommun

I december 2020 ska pågatågen börja trafikera Lommabanan. Då kommer Furulundsborna kunna sig till Malmö på cirka 17 minuter. En tågstation byggs också i Lomma. För Lommaborna kommer resan till Malmö ta cirka 7 minuter.

För att persontrafik ska kunna köra på banan måste ett nytt mötesspår byggas. Det görs i Stävie under sommaren 2020.

Från början kommer tågen att gå en gång i timmen mellan Malmö C och Kävlinge station. Anledningen är att det inte finns plats till fler tåg på banan i nuläget. Det finns dock redan ett beslut om att utbyggnaden av Lommabanan ska ske i en andra etapp som möjliggör halvtimmestrafik. Men hur utbyggnaden ska ske är ännu inte klart. Fem aktörer är involverade i etapp 2; Trafikverket, Region Skåne, Malmö stad, Kävlinge kommun och Lomma kommun.

Tågperrongen kommer bli 170 meter lång.

Tågperrongen kommer bli 170 meter lång. "Det är samma längd som två sammankopplade pågatåg", säger Olof Fredholm. Till höger: Herman Truedsson. Foto: John Nordh

Sammanlagt 27 anställda från entreprenören NRC Group arbetar med bygget.

Sammanlagt 27 anställda från entreprenören NRC Group arbetar med bygget. Foto: John Nordh

Här kommer cyklister och gåendes färdas igenom.

Här kommer cyklister och gåendes färdas igenom. Foto: John Nordh

Bygget går snabbt framåt.

Bygget går snabbt framåt. Foto: John Nordh

Publicerad 23 February 2019 06:00