"Vi tog kontakt med Kävlinge kommun och undrade om de var intresserade. Vi hade sedan tidigare ett väldigt gott intryck av hur de arbetade med dessa frågor", säger Lotta Törner på Livsmedelsverket. Bilden till höger är en genrebild. Foto: Livsmedelsakademin/Adobe Stock

Kävlinge pilotkommun i stort nationellt projekt

Målet: Nollvision för undernäring hos äldre

KÄVLINGE.

Sex av tio äldre i Sverige löper risk att bli undernärda. Det vill Livsmedelsakademin ändra på och startar därför nu ett nationellt projekt för att hitta nya sätt att angripa problemet. Kävlinge är pilotkommun för projektet.

Av
John Nordh

Varför äldre riskerar att bli undernärda är en komplex fråga enligt Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin. Det kan ha många fysiska orsaker. Som till exempel att den äldre kan ha svårt att svälja eller tar medicin som sänker matlusten.

Med projektet "Nollvision för undernäring hos äldre" vill Livsmedelsakademin hitta nya sätt för att angripa problemet.

– De flesta som blir undernärda blir det ofta i sitt hem. Men är det hemtjänstens uppgift att förhindra det? Vad behöver vi göra? Vilka nya produkter och system kan vi använda för att till exempel skapa matlust och hur kan vi upptäcka problemet i tid? Projektet syftar till att snabbt sätta en nationell agenda och prova en ny modell, säger Lotta Törner.

Kävlinge är den enda kommun i Sverige som deltar i projektet och får därmed rollen som pilotkommun. Andra deltagare är bland annat Kristianstad Högskola och företag som Fazer Food Service, Orkla och Oatly.

– Vi tog kontakt med Kävlinge kommun och undrade om de var intresserade. Vi hade sedan tidigare ett väldigt gott intryck av hur de arbetade med dessa frågor. De har en stor förståelse för måltidens betydelse för hälsan och vi startar absolut inte från noll här, säger Lotta Thörner och fortsätter:

– Frågan är väldigt komplex och därför är det bra att vi är många olika aktörer som deltar med olika utgångspunkter.

Projektet inleds med ett så kallat innovationsgille onsdagen den 27 mars i Kävlinge. Då kommer samtliga aktörer i projektet att samlas. Flera seniorer kommer att delta på mötet och bland annat berätta om sitt liv och hur de vill att måltiderna ska se ut i framtiden och vilken hjälp de önskar.

– Vi ska utgå från de äldres berättelser. För att förstå hur en situation med undernäring kan uppstå så måste man gå ner på djupet för att lyckas, säger Lotta Törner.

Sedan följer ytterligare två innovationsgille, ett i Malmö och ett i Stockholm.

– Efter de tre tillfällena hoppas vi kunna ha en tydlig bild över vad det är som gör att man sitta hemma i Sverige i dag och bli undernärd. Sedan hoppas vi kunna söka pengar för en långsiktig finansiering så att projektet kan nå alla kommuner. Vårt mål är en nollvision för undernäring hos äldre, men det kommer ta tid, säger Lotta Törner.

Livsmedelsakademins uppdrag kommer från Vinnova.

Publicerad 09 March 2019 06:00