Bilden är tagen på ett annat boende och har inget med texten att göra.

Bilden är tagen på ett annat boende och har inget med texten att göra. Foto: Adobe Stock/Peter Atkins

Personal blev upptryckt mot väggen av demenssjuk på boende

Arbetsmiljöverket kritiserar kommunen

KÄVLINGE.

Vid tre tillfällen har personal på ett demensboende i Kävlinge kommun utsatts för våld eller aggressivt beteende från en brukare. Nu får kommunen kritik av Arbetsmiljöverket som menar att händelserna inte har utretts ordentligt.

Av
John Nordh

Den första incidenten ägde rum strax efter jul. En brukare på boendet uppträdde då aggressivt mot personalen. Efter att boendets enhetschef hade diskuterat händelsen med den anställde, kom man fram till att den inte var allvarlig.

– När ansvarig chef pratade med personalen så tyckte hen inte att det var något att anmäla eftersom det inte hade upplevts som så allvarligt, säger Irini Papadopoulou, biträdande sektorschef på sektor omsorg i Kävlinge kommun.

Några veckor senare, den 3 februari, skedde dock ytterligare två incidenter, denna gång med fysiskt våld. En brukare tryckte då upp en anställd mot en vägg och utdelade slag på armen och handleden.

Enhetschefen på boendet valde då att anmäla samtliga tre händelser till Arbetsmiljöverket eftersom denne såg en koppling mellan dem.

Nu riktar Arbetsmiljöverket kritik mot Kävlinge kommun. Myndigheten menar att händelserna inte är utredda ordentligt, något som en arbetsgivare är skyldig att göra för att förebygga och hindra att en arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av jobbet.

Enligt Irini Papadopoulou har en utredning gjorts och åtgärder har även vidtagits utifrån handlingsplanen redan efter den första incidenten. Boendets rutiner har också setts över. Men däremot har kommunen missat att följa Arbetsmiljöverkets mall när man har rapporterat in till myndigheten.

– Vi har också bemannat upp på nätterna så att ingen behöver gå in till en brukare ensam. Det kommer gälla tills vidare, säger hon.

Varför görs detta först nu?

– Vi har inte ansett att det har funnits ett behov tidigare. Vi jobbar ständigt med att uppdatera våra rutiner och göra riskanalyser för att alla ska känna sig trygga på jobbet.

Nu har Kävlinge kommun fram till den 21 mars på sig att komma in med en kompletterande utredning till Arbetsmiljöverket. Den ska lämnas in snarast, enligt Irini Papadopoulou.

– Sedan får vi invänta svar med åtgärdsförslag och direktiv, säger hon.

Publicerad 11 March 2019 13:07