Arbetsmiljöverket hittade flera brister i det förebyggande säkerhetsarbetet hos ett företag i Kävlinge kommun under en inspektion. Bilden är en genrebild.

Arbetsmiljöverket hittade flera brister i det förebyggande säkerhetsarbetet hos ett företag i Kävlinge kommun under en inspektion. Bilden är en genrebild.

Flera brister i Kävlingeföretags säkerhetsarbete

Arbetsmiljöverket kräver bättring

KÄVLINGE.

När Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion på ett företag i Kävlinge kommun upptäcktes flera brister. Nu kräver myndigheten bättring.

Av
John Nordh

Bland annat hade företaget inte utrett orsakerna till en olycka som hade skett på arbetsplatsen där en arbetstagare hade slagit sig på tummen med en handslägga. Nu kräver Arbetsmiljöverket att en utredning görs samt att företaget undersöker om det finns ett samband till förhållandena i arbetet.

Företaget har, enligt myndigheten, inte heller gjort någon systematisk riskbedömning för när farliga kemikalier används i verksamheten. Dessutom har företaget inte gjort någon skriftlig riskbedömning för arbete i slutna eller trånga utrymmen där det kan förekomma farliga kemiska produkter, något som Arbetsmiljöverket nu kräver.

Myndigheten kräver också att företaget ska säkerställa så att stegar och arbetsbockar som används är typkontrollerade och erbjuder betryggande säkerhet. Företaget måste också sätta upp nya varningsskyltar som visar var gasflaskor förvaras då de som fanns när inspektionen genomfördes var av äldre modell.

Totalt hittade Arbetsmiljöverket åtta brister i företagets förebyggande säkerhetsarbete. Företaget har nu fram till den 30 april på sig att komma in med svar till myndigheten om hur bristerna ska åtgärdas.

Publicerad 14 March 2019 06:00