Över 300 personer kommer att kunna bo på Almelund när det är klart.

Över 300 personer kommer att kunna bo på Almelund när det är klart. Illustration: Tengbom Arkitekter/Kävlinge kommun

Nytt bostadsområde vid Almelund får grönt ljus

Detaljplan antogs i kommunstyrelsen

KÄVLINGE.

Kävlinge kommuns planer på att bygga 110 nya bostäder i den västligaste delen av Kävlinge tätort kan snart bli verklighet. Under onsdagen antogs detaljplanen av kommunstyrelsen. Men alla är inte positiva till det nya bostadsområdet.

Av
John Nordh

Området, som idag består av åkermark och är elva hektar stort, ligger strax väster om villaområdet Åkershäll och kallas Almelund. Här vill Kävlinge kommun bygga 110 nya bostäder. Förslaget som nu har klubbats innebär att området bebyggs med friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus i en eller två våningar.

Området ska också rymma en förskola med plats för 200 barn och ett park/grönområde i den södra delen. Längs områdets kanter föreslås gångstigar mot den öppna åkermarken som möjliggör promenadstigar inom området.

I slutet av februari godkände kommunstyrelsens planutskott detaljplanen och nu har den även antagits av politikerna i kommunstyrelsen. Om ingen överklagar vinner den laga kraft om någon vecka.

– Länsstyrelsen har inte några synpunkter på planförslaget så jag kan inte tänka mig att något skulle förändras även om det kommer in något överklagande, säger Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ärendet har pågått under en lång tid. Bland annat har kommunen tidigare fått tvångsinlösa marken från den tidigare ägaren.

– Almelund är en av de detaljplaner som har blivit starkt försenade och under en lång tid var det inget positivt ärendet. Därför är det skönt att det nu äntligen är klart, säger Pia Almström.

I kommunstyrelsen slutade ärendet med votering 12 - 1. Endast Centerpartiet röstade emot planen, något de har gjort hela vägen berättar Stina Larsson (C), partiets ordförande i Kävlinge. Anledningen är att bostäderna ska byggas på jordbruksmark av högsta klass.

– Vi behöver åkermarken för att få mat på tallriken och för miljöns skull tycker vi istället att det ska byggas på andra ställen i kommunen. Scanområdet till exempel är ett ypperligt ställe att bygga på och området mellan Kävlinge och Furulund, den så kallade Åstaden, vill vi hellre förtäta, säger hon.

Pia Almström ser inget problem med att bostadsområdet byggs på åkermark.

– Vi har hållit på med detta så länge så det känns inte logiskt att backa nu, säger hon.

Ett tjugotal grannar har också ställt sig negativa till planerna, skriver Sydsvenskan. Missnöjet handlar om att biltrafiken kommer att öka i området och grannarna befarar även insyn i sina trädgårdar från tvåvåningshusen.

För att minska insyn och skuggning från de nya husen ska det inte byggas närmare än sex meter från grannarnas tomtgränser och av samma anledning ska den närmaste bebyggelsen bestå av enplanshus, skriver tidningen.

Publicerad 14 March 2019 10:05