2018 hade Kävlinge kommun 6,7 procent frånvarotid på grund av sjukdom. Personen på bilden har inget med texten att göra.

2018 hade Kävlinge kommun 6,7 procent frånvarotid på grund av sjukdom. Personen på bilden har inget med texten att göra. Foto: Adobe Stock

Liten ökning av sjukfrånvaron i Kävlinge kommun

Kvinnor oftare sjuka än män

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Det skedde en liten ökning av sjukfrånvaron bland medarbetarna i Kävlinge kommun under förra året. Detta visar en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort.

2018 hade Kävlinge kommun 6,7 procent frånvarotid på grund av sjukdom. 2017 landade siffran på 6,6 procent.

En större ökning skedde dock bland antalet långtidssjukskrivna. De vars sjukfrånvaro går över 60 dagar räknas som långtidssjukskrivna och 2018 låg siffran på 38,8 procent av den totala sjukfrånvarotiden, jämfört med 37,9 procent året innan.

Sammanställningen visar att kvinnor är mer sjukskrivna än män. Förra året låg den totala sjukfrånvarotiden för kvinnor på 7,1 procent, en liten minskning jämfört med 2017. Männens sjukfrånvarotid ökade dock, från 4 procent 2017 till 5 procent förra året.

I genomsnitt sjönk sjukfrånvaron i landet visar SKL:s sammanställning, från 7,0 till 6,9 procent i kommunerna och 6,0 till 5,9 procent i regionerna mellan 2017 och 2018.

Publicerad 15 March 2019 06:00