Villa Fridsbo kommer ha cirka 60 platser.

Villa Fridsbo kommer ha cirka 60 platser. Illustration: Horisont arkitekter

Nytt äldreboende kan få grönt ljus i april

Domstol avslår överklagan

Av
John Nordh

LÖDDEKÖPINGE. Detaljplanen för vårdbolaget Vardagas äldreboende vid namn Villa Fridsbo på Lödde öster, som ska ha cirka 60 platser, kan vinna laga kraft den 2 april. Detta efter att mark- och miljödomstolen har valt att ge avslag på den överklagan som två grannar har gjort. Ärendet kan dock gå vidare till ytterligare en instans; mark- och miljööverdomstolen.

– Det är inte osannolikt att det blir överklagat igen. Men om inte någon gör det så vinner detaljplanen laga kraft den 2 april. Alla står redo att börja bygga, säger Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande.

I september antogs detaljplanen i kommunfullmäktige trots en oenighet bland partierna. Kort därefter valde grannarna att överklaga beslutet. De motiverade bland annat överklagandet med att det redan finns en detaljplan som tillåter ett äldreboende i en mer central del av Löddeköpinge och att det nya äldreboendet ska byggas på åkermark som de hävdar är av klass 9 på en 10-gradig.

Pia Almström har varit positiv till bygget hela tiden eftersom hon anser att det finns ett stort behov av ett nytt äldreboende i Löddeköpinge. Hon anser också att det ibland är nödvändigt att bygga på jordbruksmark.

– Jag tror inte vi kan ha ett samhälle där vi aldrig bygger på jordbruksmark. Men när vi gör det så måste ändamålet vara väl genomtänkt och det är det i detta fall, har hon tidigare sagt till Lokaltidningen.

Villa Fridsbo kommer ha 60 platser. Drevviken är fastighetsägare.

Publicerad 16 March 2019 06:20