En allt vanligare syn på skånska järnvägsstationer.

En allt vanligare syn på skånska järnvägsstationer. Foto: PER EEG-OLOFSSON

Mer tågförseningar på Kävlinge station

Skånetrafikens undersökning visar att förseningsminuterna ökar

KÄVLINGE.

Medan tågförseningarna minskar i Stockholm och Göteborg ökar de kraftigt i Skåne. I Kävlinge blev antalet förseningsminuter åtta procent fler.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Skånetrafiken har fått mycket kritik av frustrerade resenärer för sina förseningar. De har under tre år undersökt hur tågförseningarna har utvecklats i Skåne och jämfört det med tågtrafiken i Göteborg och Stockholm. De presenterar resultaten på sin hemsida och siffrorna ger resenärerna rätt.

Medan antalet förseningsminuter minskat med 35 % i Stockholm och 15 % i Göteborg har de ökat med en tredjedel i Skåne mellan 2016 och 2017. I Skåne är det 57 procent mer förseningsminuter än i Stockholm och 42 procent fler förseningsminuter än Göteborg.

Även om nästan 90 procent av tiden går i tid blir det en hel del förseningsminuter - närmare bestämt 110 000 minuter under 2017.

39 procent av förseningarna beror på problem i infrastrukturen, 29 procent beror på olyckor, tillbud och liknande, 22 procent beror på Skånetrafiken och andra operatörer och 8 procent beror på trafikledningen.

Här är de främsta orsakerna till förseningarna under 2017:

* Banarbete

* Signalfel

* Växelfel

* Spårfel

Kontaktledningsproblem är det många resenärer som svurit över, men det är bara fem procent av förseningsminuterna som beror på det.

Skånetrafiken har de senaste åren märkt att det blivit allt fler förseningsminuter. Trafiken har samtidigt ökat, men inte alls så mycket som förseningarna. Därför har Skånetrafiken undersökt varenda förseningsminut, för att se var insatserna behöver sättas in. De växlar, infrastruktursproblem och bandelar som har flest förseningsminuter kommer att prioriteras för att få bort flaskhalsarna. Målsättningen är att detta ska leda till att ökningen av förseningar ska bromsas och att de skånska resenärerna istället ska få se hur förseningarna minskar.

Skånetrafiken har undersökt ort för ort var förseningarna ökat mest mellan 2016 och 2017. Kävlinge har klarat sig bra i undersökningen och antalet förseningsminuter har ökat med åtta procent. Det kan jämföras med Osby, där antalet förseningsminuter ökat med 939 procent.

Publicerad 18 March 2019 10:00