Över 300 personer kommer att kunna bo på Almelund när det är klart.

Över 300 personer kommer att kunna bo på Almelund när det är klart. Illustration: Tengbom Arkitekter/Kävlinge kommun

Tävling om Almelund igång – tre byggherrar ska utses

Vilka får bygga de 110 bostäderna?

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Nu har Kävlinge kommun gått ut med en markanvisningstävling för Almelund där det ska byggas 110 bostäder.

Markanvisningstävlingen ger byggherrar möjlighet att komma in med utbyggnadsförslag och anbud för de tre olika aktuella delområdena. Sedan ska en byggherre utses för varje delområde. Senast den 15 maj ska anbuden vara inlämnade till Kävlinge kommun.

Den omstridda detaljplanen för Almelund antogs nyligen i kommunstyrelsen och har fortfarande inte vunnit laga kraft. Om ingen överklagar planen kommer den att göra den att göra det inom kort.

Publicerad 23 March 2019 06:00