Kävlinge kommun hamnar på plats 169 i SKL:s senaste ranking om företagsklimatet.

Kävlinge kommun hamnar på plats 169 i SKL:s senaste ranking om företagsklimatet. Arkivfoto: John Nordh

Bottenplacering för Kävlinge i ranking av företagsklimat

"Låg svarsfrekvens ger svaren stor genomslagskraft"

KÄVLINGE.

Kävlinge kommun rasar hela vägen ner till botten i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) senaste ranking av företagsklimatet. Av 171 svarande kommuner hamnar Kävlinge på plats 169.

Av
John Nordh

SKL:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar årligen kommunernas service och myndighetsutövning gentemot företag. Företagare får bedöma kommunerna inom sex olika kategorier; bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Företagarna får svara på frågor och utifrån det görs en helhetsbedömning som ligger till grund för måttet "nöjd-kund-index", NKI.

När det totala resultatet för 2018 nu sammanställts visar det sig att Kävlinge kommun hamnar på plats 169 av 171. I rankingen för 2017 hamnar Kävlinge på plats 92. Kävlinges NKI i rankingen 2018 hamnar på 61, 2017 hamnade det på 71.

70 företagare har svarat på frågorna, vilket motsvarar 56 procent av de tillfrågade.

– I och med att vi har en ganska låg svarsfrekvens så får svaren en stor genomslagskraft, det gör att det blir lite skevt, säger Mats Rosén, näringslivs- och turistchef i Kävlinge kommun och fortsätter:

– Men vi lägger stor vikt vid dessa rankingar i vårt kvalitetsarbete.

En viktig faktor till Kävlinges låga placering är kategorin bygglov som många av de svarande företagarna är missnöjda med. Mats Roséns analys är att förväntningarna på hur snabbt ett bygglov ska gå ibland inte stämmer överens med den verkliga bilden.

– Förra året var det många nya bygglov vilket vi är väldigt glada för det innebär att vi växer. Men detta påverkar även tiden för handläggning. Många av dröjsmålen gäller sådant som kommunen inte själv kan påverka, till exempel när vi måste ta kontakt med utomstående som till exempel Trafikverket, länsstyrelsen och även med grannar. Ibland krävs det också en ändring av detaljplanen och då tar det ännu längre tid, säger han och berättar att kommunen arbetar med att kunna börja digitalisera bygglovsprocessen.

– Det möjliggör för företagare och privatpersoner att kunna följa sina ärenden lättare och kunna lämna in kompletterande uppgifter snabbare.

I höstas hamnade Kävlinge kommuns företagsklimat på fjärde plats i landet i en annan ranking som Svenskt näringsliv står bakom.

Mats Rosén, näringslivs- och turistchef.

Mats Rosén, näringslivs- och turistchef. Foto/press: Kävlinge kommun

Publicerad 15 April 2019 09:20