Genrebild.

Genrebild. Foto. Adobe Stock

Flera brister konstateras i arbetsmiljön – kommunen får bakläxa

Inte tillräckligt säkert för ammande och gravida

KÄVLINGE. Under en inspektion på kommunens äldreboenden konstaterades flera brister i arbetsmiljön. Bland annat brister arbetsplatserna i riskbedömning och rutiner för arbetstagare som är gravida eller ammar. Nu kräver Arbetsmiljöverket bättring på flera punkter.

I arbetsmiljöverkets rapport konstateras flera brister i arbetsmiljön på kommunens äldreboenden. Bland annat brister arbetsplatserna i riskbedömning och rutin för ammande och gravida arbetstagare.

Arbetsmiljöfaktorer som kommunen ska ta hänsyn till kan till exempel vara hantering vid förflyttningar som påverkar ländrygg, ogynnsamma arbetsrörelser och arbetsställningar, risk för hot/våld, psykisk påfrestning, samt exponering för smitta till exempel rengöring av kattlådor som kan vara farligt för gravida.

Kommunen får även kritik av arbetsmiljöverket för att de inte tillräckligt undersökt och riskbedömt fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena i sin verksamhet och utifrån det bedömt risker för ohälsa och olycksfall.

De har även brustit i att på ett korrekt sätt förteckna kemiska riskkällor.

Kommunen åläggs nu att åtgärda bristerna och riskerna, samt komplettera med dokumentation senast 3 juli. Om detta inte sker riskerar kommunen vite .

Publicerad 16 April 2019 00:00