Förutom 110 bostäder vill Kävlinge kommun också bygga en ny förskola i området.

Förutom 110 bostäder vill Kävlinge kommun också bygga en ny förskola i området. Illustration: Tengbom Arkitekter/Kävlinge kommun

Byggplaner på Almelund överklagas – ärendet går till domstol

Kommer detaljplanen vinna laga kraft?

KÄVLINGE.

Kävlinge kommuns planer på att bygga ett nytt bostadsområde på Almelund stöter på patrull. Fyra stycken överklaganden av detaljplanen har nu lämnats in till mark- och miljödomstolen.

Av
John Nordh

I måndags var sista dagen att överklaga detaljplanen som möjliggör 110 nya bostäder i området Almelund som ligger i den västligaste delen av Kävlinge tätort.

Fyra stycken överklaganden har kommit in till Kävlinge kommun. Ett av överklagandena är författat av ett tjugotal personer som idag bor grannar med åkermarken där bostäderna ska byggas.

Att Kävlinge kommun vill ta åkermark i anspråk är den största anledningen till kritiken. I samtliga fyra överklaganden lyfts detta. Det nämns också en oro för hur de nya bostäderna ska påverka den biologiska mångfalden och att området ligger långt ifrån både offentlig och kommersiell service, vilket kan leda till mer bilkörning.

Det var i slutet av februari som kommunstyrelsens planutskott godkände detaljplanen och någon vecka senare antogs den även av en majoritet av politikerna i kommunstyrelsen. Överklagandena till mark- och miljödomstolen gör nu att detaljplanen inte kan vinna laga kraft förrän domstolen har sagt sitt.

Hur lång tid det kan ta innan ärendet avgörs är svårt att säga, enligt Fredric Palm, strategisk planeringschef i Kävlinge kommun.

– Det beror helt på domstolens prioriteringsordning. Det är inget som vi från kommunen kan påverka. Mark- och miljödomstolens utslag kan överklagas till ytterligare en instans, mark- och miljööverdomstolen. Men då krävs det att man får ett prövningstillstånd, säger han.

Publicerad 20 April 2019 06:00