Annsofie Thuresson (M), omsorgsnämndens ordförande. Bilden till höger är en genrebild.

Annsofie Thuresson (M), omsorgsnämndens ordförande. Bilden till höger är en genrebild. Foto: Kävlinge kommun/Adobe Stock

Alliansen vill utöka valfriheten inom LSS

LOV kan införas inom fyra områden

KÄVLINGE.

Alliansen i Kävlinge vill se över möjligheten att utöka Lagen om valfrihet, LOV, inom LSS. En utredning ska nu avgöra om det är något kommunen ska satsa på eller inte.

Av
John Nordh

Lagen om valfrihet finns sedan tidigare inom LSS i Kävlinge kommun när det gäller personlig assistans. De områdena som Alliansen nu eventuellt vill införa LOV inom gäller boendestöd, ledsagare, kontaktperson och avlösare.

– Inom dessa insatser är det inte bara en persons kompetens som är viktig. Det är också viktigt att det finns en personkemi och därför vill vi se över om det finns möjlighet att införa denna valfrihet så att invånarna själva kan välja vem som hjälper och stöttar dem, säger Annsofie Thuresson (M), omsorgsnämndens ordförande.

Förvaltningen ska nu få i uppdrag att utreda möjligheten. En konsekvensanalys ska göras både för ett införande och ett icke införande av utökad valfrihet inom områdena. I ett pressmeddelande skriver Alliansen i Kävlinge att dessa insatser kommer att öka framöver och att man därför behöver säkra valfriheten och tillgången för brukarna.

Är tillgången inte något som kommunen kan lösa på egen hand?

– Det kan man säkert. Det är därför vi vill se en konsekvensanalys både för om vi inför det och för om vi inte gör det, säger Annsofie Thuresson.

Utredningen ska redovisas till omsorgsnämnden senast i januari 2020. Bestämmer Allianspolitikerna i nämnden sig för att det är något man vill satsa på, går frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut. Klubbas det där kan LOV införas inom boendestöd, ledsagare, kontaktperson och avlösare i slutet av nästa år enligt Annsofie Thuresson.

Alliansen vill också göra satsningar för att öka hälsan och välmåendet hos seniorer i ordinärt boende. Exempel politikerna ser framför sig är att införa en matkasse – en "Kävlingekasse" med bra mat, ge mat på recept för de som riskerar undernäring och komplettera måltidsvän med en sällskapsvän för att minska ensamheten.

– Det är en fortsättning på direktivet som lades förra mandatperioden om framtidens seniormåltid för särskilt boende. Kan vi utveckla den förebyggande verksamheten för de inom ordinärt boende så kan vi se till att våra äldre håller sig friska längre, säger Annsofie Thuresson.

Socialdemokraterna är inte överens med Alliansen i frågan om LOV. Partiet vill hellre att kommunen utvecklar sin egen verksamhet eftersom man redan nu är medvetna om att insatserna kommer att öka. "Varför kan inte kommunen säkra tillgången", frågar sig partiet i en skrivelse som man har skickat till Lokaltidningen.

Partiet är dock överens med Alliansen när det gäller satsningarna för att öka hälsan och välmåendet hos seniorer i ordinärt boende.

Lagen om valfrihet

Lagen om valfrihet (LOV) ger kommuninvånare möjlighet att välja mellan olika alternativ vad gäller utförare av välfärdstjänster.

Det är frivilligt för kommuner att införa LOV men obligatoriskt för landstingen inom primärvården.

Kävlinge kommun har i dag LOV för servicetjänster, särskilt boende och daglig verksamhet.

Källa: Kävlinge kommun

Publicerad 12 May 2019 00:00