Barsebäck är ett av åtta områden som Energimyndigheten har gjort en förnyad bedömning av och som pekas ut som riksintresse för energiproduktion. Bilden är tagen på en annan plats. (Genrebild).

Barsebäck är ett av åtta områden som Energimyndigheten har gjort en förnyad bedömning av och som pekas ut som riksintresse för energiproduktion. Bilden är tagen på en annan plats. (Genrebild). Foto: Adobe Stock

Drömmen om Barsebäcks sjöstad hotad – området pekas ut som riksintresse för elproduktion

Almström: "Vi kommer försena, försvåra och fördyra"

BARSEBÄCK.

Kävlinge kommuns dröm om en ny stadsdel precis vid vattnet ser ut att gå i kras, i alla för en överskådlig framtid. Energimyndigheten har nämligen pekat ut området där kommunen vill bygga Barsebäcks sjöstad som ett riksintresse för energiproduktion.

Av
John Nordh

Anders G Bergquist

Barsebäck är ett av åtta områden som Energimyndigheten har gjort en förnyad bedömning av och som pekas ut som riksintresse för energiproduktion. Det innebär att Energimyndigheten bedömt att området har särskilt goda förutsättningar för energiproduktion. De tre andra kärnkraftsområdena ingår också; Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.

– Vi har kommit fram till att Barsebäck uppfyller tre ska-krav och två bör-krav som vi ställer för att ett område ska vara av riksintresse för energiproduktion, förklarar Maria Stenkvist på Energimyndigheten.

De krav som Barsebäck uppfyller är:

Möjliggör stor energi/effektproduktion.

Har ett strategiskt läge för energianvändning.

Har stor betydelse för försörjningstryggheten.

Det finns tillgång till kraftöverföring.

Har förutsättningar att bidra med viktig balans- och reglerkraft till systemet tack vare strategiska läget och tillgång till infrastruktur.

Vilken typ av energiproduktion som kan bli aktuell i Barsebäck har inte Energimyndigheten tagit ställning till.

– Om någon vill starta en elproduktionsanläggning får de ansöka och genomgå en sedvanlig miljöprövning och övriga tillståndsprövningar som krävs. I och med att elmarknaden är avreglerad är det inte staten som tar initiativ till att anlägga nya anläggningar, det är upp till marknadens aktörer. Staten anger bara spelregler till exempel i form av energipolitiska mål och styrmedel, säger Maria Stenkvist.

Att området pekas ut som riksintresse innebär att det ska beaktas i den kommunala planeringen och vid den lokala och regionala tillståndsprövningen. Det är länsstyrelsens uppgift att bevaka att det sker.

Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande, är besviken. Tisdagen den 7 maj hålls ett möte om områdets framtid med flera olika aktörer. Men hon menar att mötet är meningslöst.

– Att man har bokat in ett möte två veckor efter ett beslut tas känns oerhört nonchalant. Det visar att man helt struntar i kommunen. Under hela den här processen har man inte tagit in en enda synpunkt från kommunen, säger hon.

Enligt Pia Almström kommer kommunen göra allt man kan för att inom ramen för vad som är lagligt "försena, försvåra och fördyra" framtida industrietableringar i området.

– Vi kommer fortsätta driva frågan om Barsebäcks sjöstad, absolut. Vi har planmonopol vilket innebär att det är vi som beslutar om bygglov bland annat, säger hon.

Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto/press: Kävlinge kommun

Publicerad 12 May 2019 00:00