Kävlinge kommun inför hårdare regler för bidragstagare. Johan Ericsson (M), är ordförande i arbetslivs- och fritidsnämnden där beslutet tas.

Kävlinge kommun inför hårdare regler för bidragstagare. Johan Ericsson (M), är ordförande i arbetslivs- och fritidsnämnden där beslutet tas. Foto: Kävlinge kommun/Mostphotos

Hårdare regler för bidragstagare – återbetalningskrav införs

"Alla har ett eget ansvar för att komma ut i arbete"

KÄVLINGE.

Kävlinge kommun inför striktare regler för bidragstagare. Genom hårdare krav på motprestationer på de som får stöd hoppas Alliansen att få fler ut i arbete samt att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd.

Av
John Nordh

En stor grupp som berörs är nyanlända. När de kommer till kommunen och skriver in sig på arbetsförmedlingen får de etableringsstöd av staten. Det dröjer oftast en tid innan det stödet kommer och under den tiden betalas försörjningsstöd av kommunen.

Det statliga stödet betalas ut retroaktivt och Alliansen menar därför att det blir ett dubbelt stöd. Därför inför man nu ett återbetalningskrav på de pengar bidragstagaren får från kommunen.

– Grundprincipen är att man inte ska kunna få ersättning eller stöd för samma sak två gånger. Etableringslån är det allmänna begreppet som har figurerat eftersom nyanlända är en stor grupp som berörs. Men det kan också komma att beröra andra som av olika anledningar har fått försörjningsstöd under tiden de har väntat på ersättning från till exempel Försäkringskassan, säger Johan Ericsson (M), ordförande i arbetslivs- och fritidsnämnden.

Modellen har redan införts i Växjö, Sundbyberg och Solna – med goda resultat enligt nämndordföranden.

– De har varit framgångsrika i arbetet och har minskat utgifterna för försörjningsstöd med upp emot 40 procent. Jag stjäl gärna goda idéer, säger han.

Johan Ericsson beskriver det som att kommunen nu "sätter ner foten". Med hårdare krav gör kommunen en tydlig markering att försörjningsstödet ska vara den sista utvägen.

– Alla har ett eget ansvar för att komma ut i arbete. Sen finns det så klart en viss del som inte kan arbeta av olika anledningar. Men de som är arbetsföra vill vi ha ut i arbete och det är också något som jag tror att de allra flesta vill, säger han och fortsätter:

– I samband med detta kommer vi också kontakta företag och kommunala enhetschefer för att höra om framtida rekryteringsbehov för att kunna skräddarsy våra vuxenutbildningar så att det finns en arbetsmarknad för de som utbildar sig. Det finns till exempel ett stort behov inom äldreomsorgen och då ska vi uppmana människor att utbilda sig inom det.

Publicerad 09 June 2019 00:00