Beslutet om att sälja ut ca 15 procent av KKB:s fastighetsbestånd förväntas bli taget under kommunfullmäktige i eftermiddag.

Beslutet om att sälja ut ca 15 procent av KKB:s fastighetsbestånd förväntas bli taget under kommunfullmäktige i eftermiddag. Arkivfoto: John Nordh

Försäljningen av KKB – protestlista med 900 namn lämnas till politikerna idag

Beslutet förväntas bli klubbat i eftermiddag

KÄVLINGE.

I eftermiddag lämnar Hyresgästföreningen över en proteslista mot försäljningen av KKB till politikerna i kommunfullmäktige. Trots att 900 personer har skrivit under kommer den inte att påverka Alliansens ståndpunkt i frågan.

Av
John Nordh

Idag ska frågan om att sälja ut cirka 15 procent av KKB:s fastighetsbestånd – motsvarande 350 till 400 lägenheter, behandlas i kommunfullmäktige. Mycket talar för att beslutet kommer att gå igenom då både Alliansen (M, C, L och KD) och Sverigedemokraterna är positiva.

När planerna på försäljningen blev kända startade Hyresgästföreningen en namninsamling i protest. Under bara det första dygnet hade listan växt till över 250 namn och när insamlingen avslutades under söndagen hade cirka 900 personer skrivit under.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde kommer Hyresgästföreningen lämna över namninsamlingen till politikerna. Anette Bååth (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, kommer att ta emot listan.

Hur känns det för er att så många människor är negativa till beslutet?

– Det var ju ganska väntat. Självklart blir man som hyresgäst orolig när man måste byta hyresvärd mot sin vilja så vi var förberedda på det. Men det som är viktigt att lyfta fram här är att vi kommer ställa höga krav på den som köper, säger hon.

Att sälja ut delar av KKB är en välgrundad tanke berättar Anette Bååth och namnlistan kommer inte påverka Alliansen.

– Vi har studerat detta under många år och känner oss väl förberedda så tyvärr kommer den inte att ha någon påverkan, säger hon.

Publicerad 10 June 2019 10:01