På ängar med högt gräs och blommor trivs bin, humlor och andra insekter. (Genrebild).

På ängar med högt gräs och blommor trivs bin, humlor och andra insekter. (Genrebild). Foto: Adobe Stock

Vill låta gräset växa – nya tider för skötseln av kommunens grönytor

Ser ekonomiska och miljömässiga fördelar

KÄVLINGE.

Allt fler grönytor kommer att förvandlas till ängar med högt gräs när Kävlinge kommun ställer om skötseln av sin grönska. Just nu pågår en översyn av områden och nästa sommar kan kommuninvånarna börja se en skillnad.

Av
John Nordh

Enligt Camilla Persson, landskapsingenjör på Kävlinge kommun, har flera andra kommuner redan börjat lägga om gräsytor till ängsytor. Genom att låta bli att klippa gräset gör man en insats för miljön. Insekter som till exempel pollinatörerna humlor och bin trivs nämligen i det höga gräset och blommorna.

Det finns också en ekonomisk fördel. En ängsyta kräver viss skötsel, men inte i närheten så mycket som en kortklippt gräsyta.

Nu kommer Kävlinge kommun minska antalet klippta gräsytor till fördel för ängsytorna och nästa sommar räknar Camilla Persson med att kommuninvånarna kommer att börja se en skillnad.

– Just nu se vi över vilka ytor vi skulle kunna lägga om till höggräs (ängar reds.anm). Vi kan inte sluta klippa allt gräs. Där folk går med hunden eller där det springer barn vill man ju inte ha högt gräs på grund av risken att få fästingar. Det får heller inte vara brandfarligt, säger hon.

Skötsel av grönytor är något som tenderar att röra upp mycket känslor och klagomål. Det är svårt, eller kanske till och med omöjligt att göra så att alla blir nöjda enligt landskapsingenjören.

– Det finns två delar i detta. Det är väldigt många som vill ha välklippta gräsmattor för att det känns tryggt och välskött. Sen är det också väldigt många som vill ha det naturligt och oklippt för miljöns skull. Hur vi än gör så kommer vi att få klagomål, säger hon.

Publicerad 20 August 2019 11:46