Det blir ingen hastighetssänkning på 104:an väster om Dösjebro. Bilden är tagen vid ett annat sammanhang.

Det blir ingen hastighetssänkning på 104:an väster om Dösjebro. Bilden är tagen vid ett annat sammanhang. Arkivfoto: John Nordh

Inget gehör för hastighetssänkning på 104:an

Transportstyrelsen säger nej

DÖSJEBRO.

Den tunga trafiken till och från Örtofta utgör en trafikfara på väg 104. Det anser boende längs vägen som har kämpat för att få till en hastighetssänkning väster om Dösjebro. Men nu säger Transportstyrelsen nej.

Av
John Nordh

Under produktionssäsongen av sockerbetor som löper från mitten av september till mitten av januari, levereras det cirka 600 lass betor varje dag till sockerbruket i Örtofta.

Många av dessa transporter sker på väg 104. Boende längs vägen anser att den tunga trafiken utgör en trafikfara. Bland annat eftersom lastbilar inte kan lämna utrymme för en person som till exempel står på vägen för att hämta posten. Den tyngsta trafiken sammanfaller också med den period då det är som mörkast på året och eventuell halkrisk föreligger, menar de.

Därför har de försökt att få till en sänkning av hastigheten till 40 kilometer i timmen på vägen väster om Dösjebro. En ansökan skickades till Länsstyrelsen Skåne som i mars valde att säga nej. I sin motivering skrev de bland annat: "Att fordonsförare kör för fort eller ovarsamt är ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem men det är inget skäl i sig för att sänka hastighetsbegränsningen".

Myndigheten menade också att om de fattar beslut om hastighetsbegränsningar som för trafikanterna framstår som omotiverade med hänsyn till platsen, kan det leda till att trafikanter generellt sett får en bristande respekt för gällande hastigheter.

De boende valde att överklaga till Transportstyrelsen som är högsta instansen i frågan. Transportstyrelsen väljer nu att gå på länsstyrelsens linje och avslår överklagan. Därmed är frågan avgjord.

Publicerad 21 August 2019 11:26