Tillsammans med befintliga resurser kan den nya tjänsten möjliggöra närvaro ute på stan var tredje helg och någon vardagskväll i veckan enligt Kävlinge kommun. (Genrebild).

Tillsammans med befintliga resurser kan den nya tjänsten möjliggöra närvaro ute på stan var tredje helg och någon vardagskväll i veckan enligt Kävlinge kommun. (Genrebild). Foto: John Nordh/Adobe Stock

Utredning om trygghetsskapande funktion klar – en tjänst föreslås

Ingen fältgrupp på tapeten

KÄVLINGE.

Det ser inte ut att bli någon fältgrupp i Kävlinge kommun. Istället vill man införa en tjänst som intar en roll som "spindeln i nätet" mellan olika verksamheter som arbetar förebyggande med ungdomar.

Av
John Nordh

Utredningen om uppbyggnaden av en trygghetsskapande funktion i kommunen är klar. För att förebygga ohälsa och en negativ social utveckling bland ungdomar, vill Kävlinge kommun tillsätta en tjänst.

Den som får jobbet ska inta en roll som "spindeln i nätet" mellan olika kommunala- och ideella verksamheter som arbetar med ungdomar, såsom fritidsverksamheten och socialtjänsten, men också med polisen.

Enligt Kävlinge kommun kan denna nya tjänst, tillsammans med befintliga resurser, möjliggöra närvaro ute på stan var tredje helg och någon vardagskväll i veckan. Vid behov kan närvaron intensifieras och samarbetet utökas med andra befintliga professioner.

– Vi vill ha en person som kan få arbetet vi redan gör idag att flyta på och personen ska även delta aktivt själv. Vi ska utvärdera denna verksamheten kontinuerligt. Problemen är inte statiska utan förändras ständigt, säger Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget går just nu genom det politiska systemet i kommunen och har redan behandlats i arbetsliv- och fritidsnämnden. Där röstade en majoritet av politikerna för. Näst på tur att tycka till är utbildningsnämnden som också förväntas ställa sig positiv till förslaget innan det ska till kommunstyrelsen och sedan landa i kommunfullmäktige för beslut. När tjänsten kan vara på plats är för tidigt att säga i dagsläget enligt Pia Almström.

Som Lokaltidningen tidigare har skrivit vill Socialdemokraterna hellre se en fältgrupp i kommunen med minst två fältassistenter. När förslaget om en trygghetsskapande funktion var uppe i arbetsliv- och fritidsnämnden yrkade partiet på att det skulle avsättas pengar till tre tjänster istället för en. Miljöpartiet stödde förslaget som dock röstades ned av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

– Vi ser det som absolut nödvändigt att vi har folk som är ute och jobbar med ungdomarna och bygger upp ett förtroende med dem. Det räcker inte med en tjänst, ska man jobba ute så måste man vara minst två eller helst tre och man måste göra det ofta för att det ska ge effekt, var tredje helg räcker inte. Vi kommer lägga en ny motion om införandet av en fältgrupp, vi ger oss inte, säger Rune Sandström (S) andre vice ordförande i arbetsliv- och fritidsnämnden.

Pia Almström håller inte med. Hon anser att en fältgrupp inte fungerar i dagens samhälle med problembilder som ständigt förändras.

– På den tiden vi hade fältsekreterare så fungerade inte samordningen så bra. Det är just genom samordningen av resurser jag tror att vi kan hitta de stora fördelarna. Då kan vi se ungdomarna som behöver stöttning under dagtid och kvällstid och även de som är berörda av polisen, säger hon.

Publicerad 22 August 2019 00:00